แกะ – รอย – โรงแรม (ตอน 2) อยากจะทำธุรกิจโรงแรม …ควรเริ่มจากตรงไหน

3149

เรื่อง โดย

สุภมาส บำรุงพาณิชย์

Managing Director : ULTIMATE SUCCESS

รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง คนส่วนใหญ่อาจเคยได้ยินคำนี้แล้วก็จะรู้เลยว่านี่เป็นคำสอนของซุนวู แต่เป็นเพียงการรวมคำพูดทั้งสองประโยคที่ซุนวูพูดไว้เท่านั้น

คือ”การชนะร้อยทั้งร้อยมิใช่วิธีการอันประเสริฐแท้ แต่ชนะโดยไม่ต้องรบเลย จึ่งถือว่าเป็นวิธีอันวิเศษยิ่ง”กับ”หากรู้เขารู้เรา แม้นรบกันตั้งร้อยครั้งก็ไม่มีอันตรายอันใด ถ้าไม่รู้เขา แต่รู้เพียงตัวเรา แพ้ชนะย่อมก้ำกึ่งอยู่ หากไม่รู้ในตัวเขาตัวเราเสียเลย ก็ต้องปราชัยทุกครั้งที่มีการยุทธนั้นแล”

ข้อความทั้งหมด ข้างต้น ผู้เขียนไม่ได้เขียนเอง แต่เป็นคนชอบ คำสอนของ ซุนวู เลยจะเก็บหนังสือ และ คำสอนไว้ จากนักเขียนหลายท่าน หลายเล่ม แต่คำสอนนี้ เป็นคำสอนที่เรานำมาใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย ทุกกิจการและการดำเนินงาน

และจากคำสอนนี้ ก็สามารถนำมาเขียนเล่าเรื่องราว การทำธุรกิจโรงแรม จาก แกะ-รอย-โรงแรม 1 ที่ได้มีการตั้งคำถาม 3 ข้อว่า ทำไมถึงอยากทำโรงแรม เพราะเมื่อเราหาคำตอบ ให้ตัวเองได้แล้ว สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือ เราควรจะต้องรู้ว่า เราควรเริ่มต้นอย่างไร และ ควรเริ่มต้นจากตรงไหน

เพราะ ธุรกิจหลายๆอย่างในปัจจุบัน เกิดจากการเลียนแบบ เกิดจากการทำตาม เพราะเมื่อเห็น ใครทำธุรกิจไหน ประสพผลสำเร็จ ก็จะเกิดการทำตาม โดยที่ไม่ได้ มีการศึกษาให้ ถ่องแท้ว่ากิจการนั้นดำเนินการอย่างไร จึงประสพผลสำเร็จ เจ้าของกิจการนั้นๆ เคยทำอะไรมาก่อน เขามีต้นทุน คือประสพการณ์ในชีวิตมาอย่างไร บางคนทำตามทฤษฏี โดยไม่ได้ ตระหนักว่า กิจการบางอย่าง ประสพการณ์มีส่วนสำคัญ เป็นอย่างมาก

ธุรกิจโรงแรมก็เช่นเดียวกัน บางคนมีที่ดิน มีเงินทุน มีประสพการณ์ หลายด้านทางธุรกิจ แต่ไม่มีประสพการณ์ ไม่มีความเชี่ยวชาญ ด้านโรงแรม สิ่งที่ตามมา อาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวทั้งหมด แต่ กิจการอาจจะเดินไปได้ช้า หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

นั่นก็คือ กิจการที่ไม่ประสพผลสำเร็จตามที่คาด ปล่อยไปเนิ่นนาน ก็คือความล้าหลังของกิจการ บางคนค้นคว้า และดำเนินการตามทฤษฏีที่ร่ำเรียนมา ทั้งจาก หลักสูตร ระยะสั้นและ ระยะยาว แต่ขาดประสพการณ์ ขาดความเชี่ยวชาญ สิ่งที่ตามมาก็เช่นเดียวกัน คือ กิจการที่ไม่ประสพผลสำเร็จ ตามที่คาด

สิ่งที่เราควรจะเริ่มต้น คือ ควรจะรู้ก่อนว่า เรามีเงินลงทุนเท่าไหร่ เราจะหาเงินลงทุนจากที่ไหน คู่แข่งของเรามีใครบ้าง สถานที่ตั้งของเราเป็นอย่างไร โรงแรมเราควรเป็นแบบไหน กลุ่มลูกค้าของเราเป็นใคร เราจะหาลูกค้าจากที่ไหน เราจะขายราคาเท่าไหร่ เราจะคืนทุนภายในกี่ปี เราจะหาพนักงานจากที่ไหน การบริการของเราควรเป็นอย่างไร

ทั้งหมดนี่คือแค่บางส่วนที่เราควรจะศึกษาหาข้อมูล แต่ยังมี ข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย ที่เราควรจะต้องรู้ก่อน เริ่มดำเนินการ

คำถามข้างต้นทั้งหมด สรุปได้ว่า ถ้าเราไม่มีประสพการณ์ ทางด้านธุรกิจโรงแรม เราควรจะมี การดำเนินการที่เรียกว่า การทำรายงานศึกษา ความเป็นไปได้ ของโครงการ Project Feasibility Study” ที่จะสามารถครอบคลุมให้คำตอบได้กับ ทุกคำถาม ในข้างต้น

หลายๆคนคิดว่า ทำไมจะต้องทำ ในเมื่อคนอื่นก็ทำโรงแรมได้ ไม่เห็นเขาต้อง เสียค่าใช้จ่าย ทำรายงานตัวนี้ และ ถ้าไปทำการศึกษา แล้วผลรายงานออกมาไม่ดี เขาก็จะไม่ได้ทำธุรกิจนี้ ก็เสียค่าทำรายงานไปไม่ได้อะไร

 ก็ต้องให้คำตอบว่า“Every battle is Won before it is fought”เพราะการวางแผนดีก็ทำให้เราสำเร็จได้โดยไม่ต้องต่อสู้มากมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจโรงแรมที่ควรจะมีการศึกษาธุรกิจ การวางแผน การดำเนินงาน ที่ควรจะเป็นสิ่งที่ต้องทำคู่ขนานกัน ตลอดเวลา อย่างมืออาชีพ และอย่างสม่ำเสมอ

ยังคงขอยืนยันว่า ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจการบริการที่มหัศจรรย์ ที่มีเสน่ห์  แค่เราควรต้อง เข้าใจ จริงใจ  จริงจัง  และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง “แกะ-รอย-โรงแรม” จะนำเสนอข้อมูลกันต่อไป