แกะ-รอย-โรงแรม (ตอน8) Smart Brand Coaching “นักกีฬาไม่มีโค้ช จะเป็นแชมป์ได้อย่างไร”

1738

เรื่องโดย: สุภมาส บำรุงพาณิชย์

Managing Director : U-BEST GROUP BY ULTIMATE SUCCESS (Hospitality Business Solutions)

 

“นักกีฬาไม่มีโค้ช จะเป็นแชมป์ได้อย่างไร” ประโยคสั้นๆ แต่ได้ใจความ เหมาะสำหรับการทำธุรกิจในทุกยุคทุกสมัย เพราะกีฬาก็เหมือนธุรกิจอย่างหนึ่งที่ต้องมีการวางแผน การปฏิบัติการ ซึ่งทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จได้นั้นต้องมีโค้ชชิ่งที่ดี

เพราะเมื่อโค้ชดีเกมส์ก็จะเปลี่ยน แต่การมีโค้ชที่ยอดเยี่ยม จะทำชีวิตเราเปลี่ยนเป็นแชมป์ได้เลย

การทำโรงแรมก็เช่นเดียวกัน หลายๆคนอาจคิดว่าทำโรงแรมไม่ยากหรอก เพราะเราเดินทางมาเยอะ มีประสบการณ์ เห็นมาหลายที่ เราทำอย่างที่เราอยากจะทำ และเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย จนลืมคิดไปว่าการสร้างโรงแรมนั้น สร้างเพื่อให้คนอื่นที่เราเรียกว่า “ลูกค้า”เป็นผู้เข้าพัก เราไม่ได้เข้าพักเอง

ซึ่งลูกค้านั้นก็มีต่างชาติ ต่างวัย ต่างภาษาและต่างความต้องการ ซึ่งความต้องการของลูกค้า อาจจะมีเหมือนหรือต่างกับเรา ดังนั้น เราควรที่จะมีการหาข้อมูล  และนำข้อมูลเหล่านั้น มาเป็นการโค้ชชิ่งเราให้อยู่ในการทำธุรกิจที่เป็นจริง ไม่ใช่ทำธุรกิจที่สร้างขึ้นมาเพียงแค่ทำตาม ความต้องการของตนเอง

นอกจากนี้ ธุรกิจโรงแรมเองยังต้องมีความแตกต่างในเรื่องสถานที่ตั้ง บางท่านอาจจะมี โรงแรมในบางจังหวัด แต่เมื่อไหร่ที่เกิดความคิดที่จะขยายไปในจังหวัดอื่นๆ สิ่งที่ต้องตระหนัก นั่นก็คือ กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน ลักษณะกายภาพของแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกัน

ดังนั้นถ้าท่านไม่มีประสบการณ์ในการทำโรงแรม สิ่งที่ต้องทำคือ การหาความรู้เพิ่มเติม ให้มากที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการตามที่ผู้เขียนเคยเขียนไว้ใน บทความ แกะ – รอย -โรงแรม (ตอน 1) ทำไมถึงอยากทำโรงแรม และ บทความ แกะ – รอย -โรงแรม (ตอน 2) อยากจะทําธุรกิจโรงแรม ควรเริ่มจากตรงไหน 

การโค้ชชิ่งยังมีความจำเป็นอีกอย่างมาก สำหรับทุกๆการดำเนินงาน การโค้ชชิ่ง ก็คือ การให้ความรู้ และสร้างความชำนาญในการดำเนินงานให้กับตัวท่านเองและให้กับทุกคนเพื่อให้การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดประสิทธิผลให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน

บางคนอาจจะคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีการโค้ชชิ่ง เพราะเราสามารถทำเองได้ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ผิด แต่อย่าลืมว่าการที่เราได้รับการโค้ชชิ่งจะทำให้สิ่งที่เราคิดว่าเรารู้นั้นเราจะได้รู้เพิ่มขึ้น จากประสบการณ์ของผู้ที่มาทำการ​โค้ชชิ่งเรา หรือแม้แต่เวลาที่เราต้องเป็นผู้โค้ชชิ่งคนอื่น ก็จะทำให้เราได้ทบทวนความรู้และการดำเนินงานที่ทำอยู่และจะทำให้เราเกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ทำมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น ถ้าเราต้องการที่จะเป็นผู้นำทางธุรกิจจงตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับโค้ชชิ่ง หรือเป็นผู้โค้ชชิ่งเอง เพราะทุกอย่างไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทใด สิ่งที่ได้รับก็คือ การประสบผลสำเร็จในธุรกิจ หรือผู้นำทางธุรกิจของคุณนั่นเอง