“ทำทุกวันให้ดีที่สุด” ปรัญชาการบริหารงาน “เจน นำชัยศิริ” ประธาน ส.อ.ท.

2030

ในภาคอุตสาหกรรม ทุกคนคงรู้จักดีกับ “เจน นำชัยศิริ” ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คนล่าสุด ที่เข้ารับตำแหน่งและบริหารองค์กรแห่งนี้ได้เกือบ 2 ปีแล้ว

“เจน” สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ระดับอุดมศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ จากสแตนฟอร์ด แคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา

มีประสบการณ์ทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมมาตลอด ทั้งการทำหน้าที่เป็น กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน), นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์, รองประธานสหพันธ์สิ่งทอแห่งประเทศไทย, ประธานสหพันธ์สิ่งทอแห่งประเทศไทย, ประธานกลุ่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ, กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานคณะกรรมการพลังงานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, รองประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และยังเป็นแกนนำคนสำคัญ ที่มีส่วนในการผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการประหยัดพลังงานแบบบูรณาการ

ประธาน ส.อ.ท. บอกว่า การเข้ารับหน้าที่ในครั้งนี้ คือ การทำให้บทบาทของสภาอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับ และทำให้มีบทบาทในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก โดยเฉพาะช่วงนี้ ที่ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาเร็วมาก เพราะฉะนั้น อุตสาหกรรม ควรนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาผนวกกับเรื่องของการผลิตให้มากยิ่งขึ้น

การที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ให้ก้าวผ่านจุดหัวเลี้ยวหัวต่อไปได้ ต้องอาศัยการสร้างความตระหนักรู้ การพัฒนา การปรับเปลี่ยน เปลี่ยนทักษะ วิธีการผลิต ซึ่งปัจจุบัน ก็มีผู้ผลิตบางรายที่พัฒนาตัวเองไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 แล้ว ด้วยการนำออโตเมชั่นเข้ามาพัฒนาระบบ หลายรายมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ พร้อมมีการขยายตลาด มีการส่งออก

สภาอุตสาหกรรมจะนำองค์กรเหล่านี้มาเป็นตัวอย่าง ทำให้องค์กรอื่นๆ มองเห็นว่า โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม และการทำธุรกิจอยู่ตรงไหน และต้องก้าวเดินไปอย่างไร

โดยย้ำว่า การที่จะทำงานได้ เราต้องมีการเตรียมงานที่ดี งานเราเยอะ เราก็ต้องแบ่งๆ กันทำ แล้วทีมงานเรา ทำงานมาถึงวันนี้ ก็ถือได้ว่าได้ผลงานได้ประโยชน์พอสมควร มีทั้งที่ต้องพัฒนาองค์กรภายในด้วย พัฒนาบทบาทขององค์กร พัฒนาสมาชิกของเรา ต้องพัฒนาในเรื่องเซ็กเตอร์อุตสาหกรรม ทำให้อุตสาหกรรมมีบทบาทเป็นที่ยอมรับ

 “เจน” มองว่า อุตสาหกรรมต้องเป็นมิตร จึงตั้งสโลแกน “อุตสาหกรรมเป็นมิตร ช่วยเศรษฐกิจ ช่วยชาติ” เพราะอุตสาหกรรมมีความสำคัญ มีสัดส่วนในการช่วยขับเคลื่อนจีดีพีของประเทศ ภาคอุตสาหกรรมช่วยผลักดันเศรษฐกิจของชาติ ด้วยการทำให้เกิดการจ้างงาน ช่วยทำให้มีการส่งออก มีรายได้เข้าประเทศ

ขณะเดียวกัน ก็ต้องเน้นบทบาทของอุตสาหกรรมที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อชุมชน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ ไม่ใช่เข้าไปเพื่อหาประโยชน์เพียงอย่างเดียว

ซึ่งที่ผ่านมา ส.อ.ท. ได้รับการตอบรับที่ดี เรื่องการดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า สมาชิกของ ส.อ.ท.ไม่ได้เป็นผู้ไปทำความเดือดร้อนให้กับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม

เมื่อพูดถึงการทำงาน “เจน” บอกว่า ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกส่วน สิ่งสำคัญคือ การทำเป้าหมายให้ชัดเจนว่า เราต้องการมาทำอะไร ต้องการให้เกิดอะไรในประเทศ และคนที่มาทำงานร่วมกับเราต้องถือประโยชน์ส่วนรวมเช่นเดียวกัน ส.อ.ท.เป็นองค์กรระดับชาติต้องมุ่งผลประโยชน์ของชาติ สมาชิก และตัวองค์กร

ผมเชื่อในศักยภาพของคนในองค์กร และสภาอุตสาหกรรม เรามีดี เรามีแนวคิด เพียงแต่เราต้องให้เขาตระหนักว่า เราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อการโฆษณาตัวเอง หรือกิจการของตัวเอง แต่เป็นการทำงานเพื่อที่จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมของเราเติบโต ตรงนี้เป็นคีย์ของการขับเคลื่อน”

นอกจากตำแหน่ง ประธาน ส.อ.ท. แล้ว “เจน” ยังสวมหมวกอีกหลายใบ ทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  (องค์การมหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

พร้อมบอกว่า การสวมหมวกหลายใบ ก็คือหนึ่งในความท้าทายในการทำงาน ที่ต้องเดินหน้าไปตามเป้าหมาย แต่หมวกทุกใบที่เขาสวม มีเป้าหมายสูงสุดที่เหมือนกันคือ การสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และประโยชน์ของประเทศ 

เมื่อถามว่า แล้วเป้าหมายส่วนตัวของเขาคืออะไร เขาตอบทันทีเลยว่า…ไม่ต้องคิดว่าจะก้าวไปสู่ตำแหน่งสูงสุด วันๆ เราทำแค่นี้ จะตายวันตายพรุ่งยังไม่รู้เลย จะไปคิดอะไรมากมาย เราไปกำหนดแบบนั้นไม่ได้ เราทำทุกวันให้ดีที่สุด เท่าที่กำลังเราทำได้ งานเยอะ เราก็อาศัยคนอื่นช่วย คนที่มีแนวคิด อุดมการณ์เดียวกับเรา

และนั่นคือ เป้าหมายในการทำงานของประธาน ส.อ.ท.คนที่ 16 “เจน นำชัยศิริ” 

 

ขอบคุณภาพ Featured จาก : Tanachart blue book