TQM ดึงความเชื่อมั่นนักลงทุน แจงโควิด-19 ไม่กระทบภาพรวมธุรกิจ

615

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มั่นใจไวรัสโควิด-19 ไม่กระทบต่อธุรกิจโดยรวม แจงผู้บริโภค มองประกันภัยเป็นสินค้าที่จำเป็นในทุกสถานการณ์ ชี้ลูกค้ากลุ่มประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ ยังคงแกร่ง พร้อมระบุหลังออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยไวรัสโคโรนา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้คนไทย ผ่านมากว่า 1 เดือน ยอดขายพุ่งกว่า 1 แสนกรมธรรม์

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เปิดเผยว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับธุรกิจในกลุ่มบมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น แม้ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ แต่ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยยังคงเดินหน้าต่อไปได้

ด้วยปัจจัยที่ผู้บริโภคมองว่าประกันภัยยังเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ (Motor) ผู้บริโภคยังเห็นถึงความสำคัญ เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุประกันจะช่วยบรรเทาความเสียหาย ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ทำประกันได้ ขณะเดียวกันหลักเกณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับใหม่ที่ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยมากขึ้น หากผู้บริโภคไม่มีการทำประกันคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจทำให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายคู่กรณีจำนวนมาก และสินค้าประกันภัยประเภท Non – Motor ในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยิ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของการทำประกันสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพราะจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ โดยล่าสุด TQM ได้ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยไวรัสโคโรนาเมื่อประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้ความคุ้มครองให้คนไทย ซึ่งกลายเป็นประกันภัยที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ยอดขายประกันภัยไวรัสโคโรนาเติบโตกว่า 100,000 กรมธรรม์

อนึ่ง สำหรับผลประกอบการในปี 2562 บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มีกำไรอยู่ที่ 507.2 ล้านบาท หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น 25.5% และเมื่อเทียบถึงอัตราผลตอบแทนหรือกำไรต่อหุ้น 1.69 และในปี 2563 ได้ตั้งเป้าเบี้ยรวม 15,000 ล้านบาท และเติบโตกว่า 17 % ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำได้ตามเป้า และด้วยความมั่นใจในการเติบโตของบริษัท วันนี้ (12 มี.ค. 63) กรรมการบริหาร 3 ท่าน ได้เข้าซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน จำนวน 400,000 หุ้น โดยประกอบด้วย

1.ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 180,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 54.38 บาท 2.ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 170,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 53.19 บาท 3.นางสาวสมพร อำไพรสุทธิพงษ์ ประธานบริหารสายงานบัญชีการเงิน จำนวน 50,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 54.40 บาท