ดีลฟ้าผ่าส่งท้ายปี ! แบงก์กรุงเทพ ปิดดีล 9 หมื่น ลบ. เทคแบงก์อินโด

1399

ขณะที่คนไทยกำลังนับถอยหลังเข้าโหมดเฉลิมฉลองวันสิ้นปี ธุรกิจส่วนใหญ่เริ่มเบาเกียร์ลง แต่ 12.12 มีเรื่องให้ตื่นเต้นกว่าเทศกาลลดกระหน่ำของออนไลน์ เมื่อแบงก์บัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ  ประกาศปิดดีลใหญ่ เทคโอเวอร์ธนาคารอันดับ 12 ของอินโดนีเซีย  ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค หรือเพอร์มาตาแบงก์

โดยเย็นวันพฤหัสบดีที่ 12 ธนาคารกรุงเทพได้บรรลุสัญญาซื้อขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด”) และ พีที แอสทร่า อินเตอร์เนชั่นแนล ทีบีเค (“แอสทร่า”) เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.12 ในธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (“เพอร์มาตา”)  และจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของเพอร์มาตาอีกร้อยละ 10.88 หลังจากการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.12 ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2563

การทำธุรกรรมนี้ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าซึ่งมีการตกลงร่วมกันอยู่ที่ 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงราคา) ดังนั้น หากคำนวณมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  ราคาซื้อหุ้นเบื้องต้นจะอยู่ที่ 1,498 รูเปียต่อหุ้น สำหรับการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.12 มูลค่าธุรกรรมเบื้องต้น จะอยู่ที่ 37,430,974 ล้านรูเปีย (ประมาณ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 81,017 ล้านบาท)   และสำหรับการถือหุ้น 100% มูลค่าเบื้องต้นจะอยู่ที่ 42,001,080  ล้านรูเปีย (ประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 90,909 ล้านบาท) 1  โดยราคาซื้อหุ้นที่ธนาคารจะต้องชำระในการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 89.12 ในเพอร์มาตา จะถูกคำนวณอีกเป็นครั้งสุดท้ายโดยอ้างอิงที่อัตรา 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงราคา) ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของเพอร์มาตาที่ได้รับการเผยแพร่ก่อนวันที่ทำธุรกรรมแล้วเสร็จ

ซึ่งธุรกรรมนี้จะสำเร็จได้ เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งรวมถึงการได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย (Otoritas Jasa Keuangan) ตลอดจนการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพ

จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า เงินลงทุนจำนวนกว่า 9 หมื่นล้านบาท ในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ เป็นการใช้เงินทุนภายในและแหล่งเงินทุนที่ได้จากการจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร โดยจะไม่มีการต้องเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น และคาดว่า เมื่อธุรกรรมแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้นและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของธนาคารได้ทันที ขณะที่ธนาคารยังคงมีฐานะเงินกองทุนอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งต่อไป

แม้ธนาคารกรุงเทพ จะเป็นธนาคารที่ถูกมองเป็นธนาคารคอนเซอร์เวทีฟ มีการลงทุนที่ดูจะตามหลังคู่แข่งสีเขียว และสีม่วง แต่สำหรับตลาดต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพถือเป็นผู้นำของกลุ่มธนาคารไทยที่มีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศกว้างขวางที่สุด  นับตั้งแต่การเปิดสาขาแรกที่เกาะฮ่องกง ในปี 2497 ปัจจุบันมีสาขามากถึง 31 แห่ง ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก และมีสินเชื่อของกิจการต่างประเทศมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 17 ของสินเชื่อรวมของธนาคาร ขณะที่ในตลาดอินโดนีเซีย ธนาคารกรุงเทพเข้าไปเปิดสาขาแรกตั้งแต่ปี 2511 ทำให้มีความเข้าใจในตลาดนี้เป็นอย่างดี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุราบายา

โดยแม้เพอร์มาตาแบงก์จะเป็นธนาคารอันดับ 12 ของอินโดนีเซีย แต่ก็มีลูกค้ามากถึง 3.5 ล้าน คน มีสาขาทั้งหมด 332 แห่ง เครื่องเอทีเอ็ม 989 เครื่อง ใน 62 เมือง และเป็นธนาคารที่เน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของอินโดนีเซีย  มีลูกค้าทั้งกลุ่มรายย่อย SME รวมไปถึงลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่  ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับธนาคารกรุงเทพแล้ว จะทำให้กลายเป็นธนาคารใหญ่อันดับ 10 ของอินโดนีเซีย  

จรัมพรกล่าวว่า  ธนาคารมีกลยุทธ์ในการเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค เพื่อสนับสนุนลูกค้าของธนาคารในการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ โดยเครือข่ายในต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลาดอินโดนีเซีย ถือเป็นตลาดสำคัญที่มีประชากรมากถึง 276 ล้านคน มีการเติบโตของจีดีพีที่เร็วที่สุดในเอเชีย มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่เอื้ออำนวย ตลอดจนมีความเชื่อมโยงของประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซียนที่เพิ่มขึ้น  ส่วนภาคธนาคารเองแม้จะมีธนาคารอยู่หลายแบรนด์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับประชากรของประเทศได้ทั้งหมด

โดยการร่วมกิจการในครั้งนี้ เพอร์มาตาจะเป็นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยเสริมเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของธนาคารกรุงเทพ  ด้วยช่องทางการให้บริการที่กว้างขวาง ความโดดเด่นของฐานเงินฝากและชื่อเสียงของธนาคาร ตลอดจนความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง  ขณะที่ธนาคารกรุงเทพจะช่วยให้เพอร์มาตาได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านบริการสำหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี เครือข่ายทางธุรกิจและความสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียที่แข็งแกร่ง ตลอดจนผลิตภัณฑ์การเงินระหว่างประเทศ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในแต่ละอุตสาหกรรม  สนับสนุนลูกค้าของเพอร์มาตาด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมความรู้และการเข้าถึงทางด้านการเงิน อีกทั้งสนับสนุนลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ และลูกค้าในกลุ่มเอสเอ็มอี ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงผู้ประกอบการในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้ประสบความสำเร็จ สามารถเข้าถึงตลาดสำคัญทั่วทั้งภูมิภาค

“การลงทุนครั้งนี้จะทำให้ธนาคารกรุงเทพ มีสัดส่วนสินเชื่อต่างประเทศเพิ่มจาก 17% เป็น 25% ของสินเชื่อรวมทั้งหมด  ก้าวสู่การเป็นธนาคารผู้นำแห่งภูมิภาค  และเรายังคงเปิดกว้างในการมองหาการลงทุนเช่นอยู่ตลอดเวลา หากพอดิวที่สามารถเจรจาได้ลงตัวเช่นนี้ ก็อาจมีการลงทุนใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต” กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ กล่าว