แกะ-รอย-โรงแรม (ตอน6) ธุรกิจโรงแรม “Branding” นั้น สำคัญไฉน!

2545

 

 

เรื่องโดย : สุภมาส บำรุงพาณิชย์

Managing Director : ULTIMATE SUCCESS

 

เมื่อเอ่ยคำว่า “Branding” นักการตลาดทุกคนย่อมรู้จักกันดี เพราะ Branding คำเดียวนี้สามารถที่จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของสินค้าที่เราทำการตลาดอยู่ได้อย่างชัดเจน

และการจะผลิตสินค้าออกสู่ตลาดแต่ละอย่างต้องผ่านกระบวนการคิดการจัดการ การผลิตอย่างมากมาย แต่ที่สำคัญที่สุดคือเราจะถ่ายทอดคำจำกัดความทั้งหมดของสินค้าออกสู่ตลาดให้ผู้บริโภคได้รับรู้ และนิยมชมชอบได้อย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา ต้องเข้าใจ และต้องสร้างสรรค์ออกมาให้อย่างดีที่สุด

ธุรกิจโรงแรมกับ แบรนด์ดิ้ง 

ธุรกิจโรงแรมก็เช่นเดียวกันเมื่อเราตัดสินใจที่จะดำเนินการด้านโรงแรม ก่อนที่เราจะเริ่มต้นสร้างแบรนด์ เราควรจะทราบก่อนว่าเราควรจะเริ่มสร้างโรงแรมจากตรงไหน และการออกแบบโรงแรมแบบไหนถึงจะโดนใจลูกค้า

ตามที่ผู้เขียนเคยกล่าวไว้ใน “แกะ- รอย-โรงแรม” ตอนที่ 2, ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 ที่ เขียนว่าการออกแบบการบริการเป็นอย่างไร เพราะทั้งหมดที่กล่าวถึง คือ ภาพรวมแบบกว้างๆ ที่เราควรจะศึกษาและเข้าใจให้อย่างถ่องแท้

เพราะ “แบรนด์ดิ้ง” คือ บทสรุปทั้งหมดของสินค้าที่เป็นภาพลักษณ์ ออกสู่ตลาดให้ลูกค้าได้รับรู้

บางคนเคยเข้าใจแบบง่ายๆ ว่าแบรนด์ดิ้งเป็นแค่ชื่อสินค้า, โลโก้, สัญลักษณ์ต่างๆ และแบบตัวอักษรที่ออกสู่ตลาด และทำให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และจดจำ แต่สิ่งที่เราควรตระหนักไปมากกว่านั้นคือ ทั้งหมดที่สามารถบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้านั้น

การสร้าง “แบรนด์ดิ้ง” ของโรงแรมมีทางเลือกให้ได้หลายทาง เช่น การเลือกใช้  International Chain Hotel ที่มีให้เราเลือกและศึกษา ให้เหมาะสมกับลักษณะโรงแรมที่เรากำลังดำเนินการพัฒนาอยู่ ซึ่งข้อดีก็คือ Inter Chain Hotel นี้จะมีมาตรฐานโรงแรม ทั้งสถานที่ตั้ง ลักษณะห้องพัก และสิ่งอำนวยความสะดวก และระดับการบริหารและบริการที่ลูกค้าทั่วโลกรับรู้ได้ ซึ่งมาตรฐานนั้นจะเป็นสิ่งที่กำหนดการสร้างโรงแรมให้กับเจ้าของหรือผู้ลงทุนที่จะสร้างโรงแรม

ดังนั้น เราก็ควรจะรู้ก่อนว่าโรงแรมที่เราคาดหวังว่าจะพัฒนาขึ้นมานั้น เหมาะที่จะเข้าลักษณะมาตรฐานของ Inter Chain Hotel ใดบ้าง

สำหรับนักธุรกิจที่ต้องการพัฒนาสร้างโรงแรมและดำเนินธุรกิจบริหารโรงแรมด้วยตนเอง ควรศึกษาและเข้าใจเรื่องการสร้างแบรนด์ดิ้งให้เข้าใจ หลายท่านคิดว่าออกแบบ ทำแบบ เสร็จแล้วเริ่มสร้างแล้ว ค่อยมาคิดว่าจะชื่อโรงแรมอะไร ใช้โลโก้แบบไหน ใช้ Font อะไร ใช้สีแบบไหน เพราะให้การออกแบบนำความคิดและนำการตลาด

ซึ่งการคิดแบบนี้อาจจะไม่ผิดสำหรับการทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่โรงแรม เพราะการทำธุรกิจโรงแรมคืองานบริการต่อเนื่อง มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากมายต่างกันไป ซึ่งความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มก็มีแตกต่างกัน

ดังนั้น เราควรจะเข้าใจก่อนว่าโรงแรมที่เรากำลังจะพัฒนาขึ้นมานั้น มีสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหน มีกลุ่มลูกค้าเป็นใคร มีความต้องการอย่างไร อัตราห้องพักควรจะมีราคาเท่าไหร่

ทั้งหมดเป็นคำถามที่เราควรจะร่างไว้และตอบโจทย์ทีละข้อ และการหาคำตอบต้องไม่ใช่คำตอบที่เข้าข้างตัวเอง หรือเป็นคำตอบที่ตัวเองต้องการรับรู้ เพราะไม่ใช่คำตอบจากผู้บริโภคอย่างแท้จริง

เมื่อเราได้ศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดทั้งหมดแล้ว เราก็นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา การออกแบบในทุกส่วน ทั้งในส่วนห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวก และที่ลืมไม่ได้คือการออกแบบการบริการ และนำการพัฒนาในทุกส่วนมาสร้างแนวคิดในการนำเสนอสิ่งทั้งหมดให้ผู้บริโภคสนใจรับรู้และเกิดความต้องการที่จะมาใช้บริการ

ขอให้ตระหนักไว้ว่า การสร้างแบรนด์ดิ้งไม่ใช่แค่ชื่อ ไม่ใช่แค่โลโก้ แต่ แบรนด์ดิ้ง คือทุกสิ่งทุกอย่างที่บ่งบอกความเป็นธุรกิจและสินค้าของคุณ หากสร้างแบรนด์ดิ้งได้สำเร็จ นั่นหมายถึงความสำเร็จของธุรกิจของคุณ..