SJWD จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมไฟเขียวจ่ายปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น

303

นิธิ ภัทรโชค (แถวหน้า ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ,  บรรณ เกษมทรัพย์ (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รูปแบบไฮบริด ณ อาคารมีสเปซ เซลฟ์ สโตรเรจ สยาม และผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้นจากงวดผลการดำเนินงานปี 2566 เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 9 พฤษภาคมนี้ และจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 พร้อมกันนี้ผู้บริหารได้เผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจปีนี้ที่จะขยายและเชื่อมโครงข่ายโลจิสติกส์ทางบก น้ำและอากาศ เพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้น