กสิกรไทย ร่วมฉลองความสำเร็จ KCBL รุ่น 1   

275

พิพิธ เอนกนิธิ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ รศ.ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมผู้นำธุรกิจชาวจีนที่รับการอบรมในโครงการ K-Academy for Chinese Business Leaders – KCBL รุ่นที่ 1 ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร ที่ผ่านการอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจไทย 5 หัวข้อ ได้แก่ บริบททางธุรกิจในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนและการผสมผสานทางวัฒนธรรม กฎหมายและกฎเกณฑ์ทางธุรกิจในไทย การให้บริการทางการเงินในประเทศไทย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรดังกล่าวถือเป็นจุดเชื่อมต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในการสร้างเครือข่ายผู้นำเพื่อการวางรากฐานธุรกิจในไทยที่มั่นคงสืบไปในอนาคต โดยมี อู๋ จื้ออู่ (ที่ 5 จากซ้าย) อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารจากธนาคารกสิกรไทย และคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ณ CU Social Innovation Hub จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย