ผู้ถือหุ้น TPS อนุมัติจ่ายปันผล 0.18 บาท/หุ้น

394

อโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ (แถวหน้ากลาง) ประธานกรรมการ, บุญสม กิจเกษตรสถาพร (แถวหน้าขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมธี วิธวาศิริ (แถวหน้าซ้าย) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS)  ถ่ายภาพร่วมกันในงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลงวดประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 0.18 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินไม่เกิน 75,598,571.52 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 26 เมษายน 2567  และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ในปีนี้เติบโต 35% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ จากการเข้าประมูลงานใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปัจจุบันมี Backlog กว่า 2,109 ล้านบาท งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานใหญ่ บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น กรุงเทพฯ