กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ม.ศว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไทย

325

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ (ที่ 6 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างการรับรู้ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย ส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ