โซ่เด็กซ์โซ่ ร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล สร้างโอกาสให้ผู้หญิงในสังคมไทย ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง จตุจักร

253

โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และผู้เชี่ยวชาญบริการด้านอาหารที่มีทีมนักโภชนาการที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศฝรั่งเศส นำโดย  เกศริณภรณ์ กาญจนปัญจพล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประเทศไทย และเวียดนามเชฟแซนดี้ จุฬนี ชาญสมจิตร (ที่ 4 จากขวา) ผู้บริหารด้านอาหารและโภชนาการ ประจำโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนล และเชฟโก้ สุวพิชญ์ บุญภูพันธ์ตันติ (ที่ 4 จากซ้าย) นักพัฒนาคุณภาพอาหาร เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหารและโภชนาการ รวมทั้ง ทำเวิร์คช้อปเมนูอาหารสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงจำนวนกว่า 50 คน เพื่อนำไปประกอบอาหารในเรือนจำ และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตหลังพ้นโทษโดยกิจกรรมนี้ ถือเป็นการร่วมฉลองวันสตรีสากลควบคู่ไปกับกิจกรรม “SheWorks” โครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพ สานพลังหญิง ผลักดันฝัน สู่ความสำเร็จ โดย โซเด็กซ์โซ่ มุ่งมั่นให้การสนับสนุนผู้หญิงในทุกบทบาท ทั้งนี้ ทีมงานได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นฤมล จอมวิญญาณ์ (ที่ 3 จากขวา)  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์และนันทนาการ ทัณฑสถานหญิงกลาง จตุจักร