เปิดโครงการสร้างการรับรู้ฯ จ.ขอนแก่น

102

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลาง) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสร้างการรับรู้ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”  ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป โดยมี ฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ซ้ายสุด) กล่าวรายงานต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนงานราชการจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี