มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ร่วมส่งความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 แก่โรงเรียนและหน่ายงานรัฐ 23 แห่ง

1245

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่ง และซ่อมแซมบ้านที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 สนับสนุนของขวัญของรางวัล พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน จากร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. แก่โรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 23 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท 

อานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต ซึ่งมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ได้มีการจัดแคมเปญและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนทักษะความสามารถของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง และเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2567 นี้ เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนเด็กและเยาวชนใน 23 โรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐทั่วไทย อาทิ วัดไตรมิตรวิทยาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนบ้านหนองซอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลครน จังหวัดชุมพร เป็นต้น โดยเราได้ร่วมส่งมอบของขวัญของรางวัลที่ช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัย  อุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนจากภายในร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองของเด็กๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ MR. D.I.Y. Cares ที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือสังคมมาตลอด 6 ปี เพื่อส่งมอบความสุขและความห่วงใย ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย พร้อมช่วยเหลือชุมชน และยกระดับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง”