เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2567

1309

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่     ปี 2567 เริ่มต้นศักราชใหม่กับปีมังกร (ปีมะโรง) โดยมี  โพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ยุพา ล่ำซำ, สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารนวลพรรณ ล่ำซำ  ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารและพนักงานร่วมในพิธี  พร้อมประกาศเดินหน้าดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการที่ดี เข้าถึงได้ง่าย เพื่อส่งมอบแก่ผู้เอาประกันทุกท่าน  ในฐานะองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาวเพื่อสร้างสมดุล ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังคงรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง  พร้อมอยู่เคียงข้างดูแลในทุกช่วงของชีวิต  ทุกเจนเนอเรชัน และทุกบทบาทของชีวิต  โดยงานจัดขึ้น  ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่