UDON COUNTDOWN 2024

1281

วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงาน “UDON COUNTDOWN 2024”  ซึ่งจัดโดย  อภิชา วีรชาติยานุกูล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ ร่วมกับ วรวุฒิ คำป้อม ผู้ช่วยผู้จัดการภาค การขายออนเทรด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน และ ภาสกร วีรชาติยานุกูล กรรมการผู้จัดการ  โฮเทล โมโค โดยมี ณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน,  สุริยัน โสรินทร์ และ บำเพ็ญพร สุริยกมล มาร่วมงาน  ณ  ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ จ.อุดรธานี