บลจ.อีสท์สปริงจัดกิจกรรม “เสริมพอร์ตแกร่ง พร้อมแข่งทุกสนาม”

458

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดย ดารบุษป์ ปภาพจน์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารระดับสูง จัดกิจกรรม “เสริมพอร์ตแกร่ง พร้อมแข่งทุกสนาม” ครั้งแรกของงานสัมมนาที่ไม่เหมือนใคร โดยนำนักลงทุนผู้โชคดี 40 ท่าน  ร่วมโชว์วงสวิงอย่างโปร พร้อมแนะจัดพอร์ตลงทุนลดหย่อนภาษีอย่างไรให้เหมาะกับเรา?  เพื่อบริหารสุขภาพกายและสุขภาพการเงินไปพร้อมกัน ทำให้มุมมองการลงทุน “สนุกและง่ายขึ้น” พร้อมแนะนำกองทุนเด็ด SSF-RMF-ThaiESG  โดยมี 4 เพจกูรูการเงิน ถามอีก กับอิก Tam-Eig ,  TAXBugnoms , NamFinance และ Wealth Me Up ร่วมกิจกรรม ณ ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้

สำหรับกองทุน SSF และ RMF แนะนำ 4 ธีมการลงทุนที่มีศักยภาพ สร้างพอร์ตการลงทุนให้เติบโตระยาว ทั้งการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ ประกอบด้วย 1. ธีมหุ้นเติบโตทั่วโลก แนะนำ กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGQGRMF) และกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) 2.ธีมหุ้นเทคโนโลยี แนะนำกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม (T-ES-GTech-SSF) 3.ธีมหุ้นเอเชีย แนะนำ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-INDONESIA-RMF) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-VIETNAM-RMF) และกองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (JB25RMF) สุดท้าย 4.ธีมตราสารหนี้ทั่วโลก  แนะนำกองทุนเปิด ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGINCOMERMF)

ส่วนกองทุน ThaiESG แนะนำกองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG โดยมีให้เลือก 2 รูปแบบการลงทุน คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (ES-SETESG-THAIESG-A)  และกองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (ES-SETESG-THAIESG-D) ซึ่งหลังปิด IPO ไปแล้ว จะเปิดขายอีกครั้งในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 

พร้อมกันนี้  ยังจัดแคมเปญพิเศษ มอบหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) 100 บาท สำหรับยอดเงินลงทุน SSF/RMF/ThaiESG ทุก ๆ 50,000 บาท จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 นี้

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงทางด้านตลาด ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงทางด้านเครดิตและคู่สัญญา และความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง เป็นต้น