“รีเจน สมาร์ท ซิตี้” ขานรับยุทธศาสตร์ชาติ ผนึกรัฐนำร่องระยองปั้นสู่ “เมืองอัจฉริยะ”

564

รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) ประกาศความพร้อมธุรกิจ มุ่งสนองยุทธศาสตร์ชาติ จับมือรัฐตอกย้ำผู้นำด้านการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะและเทคโนโลยี IOT เพื่อลดการใช้พลังงาน ปั้น “ระยองสมาร์ทซิตี้” เป็นโครงการนำร่องเขตพื้นที่ EEC พร้อมรุกเข้าไปทำตลาดการปกครองในท้องถิ่นต่างๆ ของพื้นที่ในประเทศ โดยหวังเห็นอุตสาหกรรมของไทยมีความสามารถในการแข่งขัน พร้อมขึ้นเป็นผู้นำอาเซียนในอนาคต ขณะที่ปี 2567 มั่นใจส่งผลต่อรายได้พุ่ง 500 ล้าน

นางสาวอังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดนโยบายในแผนยุทธศาสตร์ชาติที่จะผลักดันและพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทยให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ “Smart City” มีการดำเนินการโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI โดยบริษัทฯ มีความชำนาญด้านระบบไฟฟ้าประเภทป้องกันการระเบิดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Industry) มากว่า 10 ปี รวมถึงมีผลงานร่วมกับภาครัฐและบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน อาทิ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), พีทีที โกลบอลเคมิคอล, ไออาร์พีซี, โรงกลั่นน้ำมันบางจาก

“บริษัทฯ มีความพร้อมและมีความชำนาญเรื่องเทคโนโลยีมาอย่างยาวนานในตลาดอุตสาหกรรมประเทศไทย ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อัปเดทอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทฯ  อยากจะเห็นภาพรวมอุตสาหกรรมของบ้านเราเจริญเติบโตและมีความพร้อมในการแข่งขันเทียบเท่ากับนานาชาติ รวมถึงสิ่งที่สำคัญสุดคืออุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความสามารถและมีความพร้อมที่จะขึ้นเป็นผู้นำอาเซียนในอนาคตอีกด้วย”

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความต้องการที่จะพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมให้ความสำคัญเรื่องของความเป็นมิตรต่อโลกอย่าง Sustainable Energy เป็นผู้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) ของเมืองอัจฉริยะแบบยั่งยืน (Sustainable Smart City) ด้วยระบบ AI รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Data City Platform ที่ได้รับการพัฒนาจากแอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้ภาครัฐบาลและเอกชนสามารถบริหารพื้นที่หรือเมืองได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเทคโนโลยี IOT เพื่อลดการใช้พลังงาน (Smart Energy) ด้วยการทำสัญญากับภาครัฐโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในโครงการ “ระยองสมาร์ทซิตี้” ถือเป็นโครงการนำร่องของเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ตามวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขต EEC ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ “Smart city” พื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ ที่พร้อมรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายหลักในแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย

“สำหรับโครงการนำร่องของเขตพื้นที่ EEC “ระยองสมาร์ทซิตี้” ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของบริษัททางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเมืองอัจฉริยะ ภายใต้การคิดริเริ่ม ศึกษาค้นคว้าข้อมูล และการพัฒนามานานกว่า 3 ปี จนได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐในการนำร่องครั้งนี้ ส่วนการดำเนินธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ มุ่งหวังในการใช้เทคโนโลยีที่ศึกษาและพัฒนา รวมถึงประสบการณ์ในการทำโครงการนำร่องดังกล่าวนี้เข้าไปทำตลาดการปกครองในท้องถิ่นต่างๆ ของพื้นที่ในประเทศเพิ่มมากขึ้น ด้วยความพร้อมของบริษัทฯ ณ เวลานี้ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นพร้อมส่งผลให้บริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่ดีในปีหน้า ซึ่งบริษัทได้ตั้งเป้าหมายรายได้ที่ 500 ล้านบาท โดยมั่นใจว่าจะสามารถทำได้อย่างแน่นอน”

อนึ่ง บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทป้องกันการระเบิด (Explosion Proof Device) ในกลุ่มตลาดพลังงานและตลาดอุตสาหกรรมที่เป็นบริษัทระดับโลกมาอย่างมั่นคงและยาวนาน ร่วมถึงเป็นผู้ร่วมให้บริการสัญญาณ 5G ของเครือข่ายบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) จำกัด ภายใต้ชื่อเดิมคือ บริษัท รีเจน โซลูชั่น แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด