3 ผู้นำธุรกิจสุขภาพผนึกกำลังพลิกโฉมวงการเวลเนสเชิงรักษา ชิงเค้กตลาด 3 หมื่นล้านบาท

523

บางกอก เฮลท์แคร์เซอร์วิส ผู้นำเนิร์สซิ่งโฮม จับมือ Mynurz ผู้นำเนิร์สซิ่งแคร์ และ Panacee Group ผู้นำเวลเนสมาตรฐานเยอรมนี สร้าง ecosystem พลิกโฉมมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยครบวงจรรายแรกของประเทศไทย เปิดตลาดเวลเนสเชิงรักษาในกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง มูลค่าตลาดกว่า 30,000 ล้านบาท รับสังคมผู้สูงอายุ คนไทยอายุยืนขึ้น แต่กลับป่วยด้วยโรค NCDs ในกลุ่มคนอายุน้อยลง ตั้งเป้าหมายฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มคนทำงานกลับสู่สังคม เพื่อกำลังขับสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

นางนิตยา ชไนศวรรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกเฮลท์แคร์ เซอร์วิส จำกัด (BHS group) เปิดเผยว่า บริษัทมีเป้าหมายสร้าง ecosystem ด้านการดูแล รักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยแบบครบวงจร ไปพร้อมกับการแตกไลน์ขยายธุรกิจ ผ่านการลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ พานาซี เมดิคอล กรุ๊ป และบริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MyNurz) ด้วยการนำเอาจุดแข็ง 3 ผู้นำด้านบริการเนิร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวงจร ผู้นำด้านเนิร์สซิ่งแคร์ ศูนย์จัดหาพยาบาลแลผู้ดูแลมืออาชีพ และผู้นำด้านเวลเนส การแพทย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการทำเซลล์บำบัด เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) มาตรฐานเยอรมนี มาสร้าง ecosystem ด้านการดูแลรักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยครบวงจร ซึ่งจะทำให้สามารถแลกเปลี่ยนฐานลูกค้าระหว่างกัน และช่วยขยายฐานลูกค้าใหญ่ให้ขึ้น

โดยจะเชื่อมโยงประวัติการใช้บริการผู้ป่วยระหว่างกันทำให้ส่งต่อการรักษาและเติมการให้บริการแบบไร้รอยต่อระหว่าง 3 ธุรกิจสุขภาพ เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยหนึ่งคนไม่สามารถใช้วิธีการดูแลเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่ต้องการการฟื้นฟูดูแลจากศูนย์ดูแลที่มีมาตรฐาน และอาจต้องการกลับไปพักฟื้นที่บ้านเมื่ออาการดีขึ้น ขณะเดียวกันคนไข้มีความต้องการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยเช่นกัน ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย จำนวน 380 เตียง มีอัตราการครองเตียง 90% และเพิ่มจำนวนเตียงประมาณ 15% ในทุกๆ ปี เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองหรือ Stroke รายใหม่ปีละ150,000 คน ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสม 2 ล้านคนในประเทศไทย

นายแพทย์พีรพัฒน์ ต่างใจ ผู้อำนวยการ พานาซี เมดิคอล กรุ๊ป เปิดเผยว่า การผนึกกำลังกันครั้งนี้ เป็นผลมาจากการมองเห็นโอกาสในตลาดเวลเนสเชิงรักษา ในกลุ่มคนที่มีอาการป่วยอยู่แล้ว ในกลุ่มสีเหลืองคนที่เริ่มป่วยโรคไม่รุนแรง และกลุ่มสีแดงผู้ป่วยรุนแรงเรื้อรัง ต้องการกายภาพบำบัด ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องการใช้บริการเวลเนสเพื่อบำรุง รักษาและฟื้นฟู สุขภาพควบคู่การบริการดูแลที่ถูกต้อง ทั้ง 3 บริษัท มองเห็นโอกาสเหมือนกันว่าคนกลุ่มรักษามีความต้องการใช้บริการเวลเนสเกือบ 100% และเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง ในขณะที่ตลาดส่วนใหญ่มุ่งให้บริการกลุ่มสีเขียว คนที่ไปที่ยังไม่ป่วย เป็นการรักษาเชิงป้องกันในกลุ่มคนรักสุขภาพที่มีจำนวนมากกว่า แต่กลับมีความต้องการเข้าใช้บริการด้านเวลเนสน้อย เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีค่านิยม ไม่เจ็บป่วยไม่หาหมอ

ทั้งนี้สำหรับตลาดเวลเนสกลุ่มที่มีอาการป่วย มีมูลค่าสูงถึง 30,000 ล้านบาท เนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับคนไทยมีอายุยืนมากขึ้น อายุเฉลี่ย 85 ปี แต่ในทางกลับกันกลับพบอัตราการป่วยด้วยโรคด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs อายุน้อยลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke ในคนอายุน้อยเพิ่มขึ้น กำลังสำคัญในการผลิตและสร้างรายได้ส่งผลกระทบในเชิงระบบเศรษฐกิจประเทศในเชิงมหภาค

นางวิไรพรรณ  สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริการ บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MyNurz) เปิดเผยว่า การจับมือกันครั้งนี้สามารถส่งต่อดูแลรักษาผู้ที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูที่รวดเร็ว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยคือสิ่งสำคัญ ประกอบกับผู้ป่วยหนึ่งรายต้องการใช้บริการฟื้นฟูร่างกายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้าพักรักษา บำบัดฟื้นฟูในศูนย์ หรือพักฟื้นที่บ้านโดยมีพยาบาลหรือผู้ดูแลมืออาชีพ ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการให้บริการและส่งต่อคนไข้ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอคิวและซักประวัติใหม่ เนื่องจากทั้ง 3 มีการเชื่อมโยงข้อมูลคนไข้กัน ทำให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วและทันท่วงที ซึ่งเป้าหมายใหญ่ที่สำคัญคือการรักษาคนไข้รุนแรง เรื้อรัง วัยทำงาน ให้กลับใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ ซึ่งมีเวลาจำกัดในการฟื้นฟูเพียง 6 เดือนเท่านั้น สำหรับธุรกิจโฮมแคร์มีตัวเลขโต 50% ในทุกๆ ปี