วิริยะประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี คปภ.ภาค 4 (นครราชสีมา) เปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ 

584

ดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ส่วนกลาง และฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมแสดงความยินดีกับ ไมตรี ชนูดหอม ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 4 จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงาน คปภ.ภาค 4 จังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่ ณ อาคารสำนักงานฯ เลขที่ 2966/7 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการเปิดอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 4 จังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่นี้ เป็นไปตามนโยบายของ คปภ. ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องต่อการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คปภ. ในการให้บริการประชาชนด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัย และสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัยที่ถูกต้อง ตลอดจนการช่วยเหลือให้คำปรึกษา ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ผู้เอาประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขี้น