กรุงเทพประกันชีวิต ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพจิตเนื่องใน “วันสุขภาพจิตโลก” พร้อมดูแลสุขภาพกาย – ใจ ผ่าน “เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค”

554
โชน โสภณพนิช

กรุงเทพประกันชีวิต ส่งมอบความห่วงใย ร่วมรณรงค์คนไทยใส่ใจสุขภาพจิตเนื่องใน “วันสุขภาพจิตโลก” (World Mental Health Day)  เผยตัวเลขกรมสุขภาพจิตคนไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึง 1.5 ล้านคน  พร้อมปลดล็อคความคุ้มครองเพื่อการดูแลทั้งสุขภาพกายและใจด้วยแบบประกัน “เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค” ประกันสุขภาพที่ให้มากกว่าการรักษา ทั้งในด้านค่าห้อง ค่าชดเชยสำหรับผู้ป่วยอาการวิกฤต วงเงินค่ารักษาสูงสุดถึง 200 ล้านบาทต่อปี

โชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลมาจากความตึงเครียดทั้งความกดดันจากครอบครัว การงาน สังคม หรือปัญหาสุขภาพจนอาจนำไปสู่โรคซึมเศร้า (Depression) หรือ โรคแพนิค (Panic Disorder) โดยไม่รู้ตัว และอาจส่งผลกระทบร้ายแรงทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO พยากรณ์ไว้ว่า ในราวปี 2573 โรคซึมเศร้าจะเป็นสาเหตุของภาระโรคในระดับโลก  และประมาณตัวเลขไว้ว่าการฆ่าตัวตายจะเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ในกลุ่มคนอายุ 15-29 ปี สอดคล้องกับข้อมูลกรมสุขภาพจิตที่พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึง 1.5 ล้านคน และข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2022 ยังแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดมากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นจากความเครียดที่เพิ่มมากขึ้น

โชนกล่าวว่า การดูแลสุขภาพจิตใจมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสุขภาพกายซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานหลายภาคส่วนให้ความสำคัญกับการรณรงค์เพื่อสร้างพลังใจ และเนื่องในวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day)  ซึ่งตรงกับวันที่  10 ตุลาคมของทุกปี  กรุงเทพประกันชีวิต จึงขอส่งต่อความห่วงใยและชักชวนคนไทยใส่ใจดูแลตนเองและคนรอบข้างให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง โดยส่วนหนึ่งของความร่วมมือคือการพัฒนาแบบประกันที่ตอบโจทย์กับความต้องการ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองครอบคลุมด้านสุขภาพใจ ด้วยค่ารักษาทางจิตเวชในฐานะผู้ป่วยนอกที่ต้องรับการรักษาแบบต่อเนื่อง ด้วยแบบประกัน “เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค” ที่ให้การดูแลที่มากกว่าตั้งแต่การป้องกัน ไปจนถึงการรักษาพยาบาลทั้งสุขภาพกายใจ พร้อมปลดล็อคทุกความกังวล ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 200ล้านบาท 

“เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค” รับประกันตั้งแต่อายุ 11 – 80 ปี ให้ความคุ้มครองสูงสุดจนถึงอายุ 99 ปี จึงตอบโจทย์การดูแลด้านสุขภาพกายใจตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงวัยสูงอายุ เป็นแบบประกันที่ให้มากกว่าการรักษา อาทิ ค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน หรือห้องพักระดับใดก็ได้ สูงสุด 8,000 – 25,000 บาทต่อวัน แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ด้วยวงเงินคุ้มครองผลประโยชน์ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริง รองรับการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย การมอบค่าชดเชยสำหรับผู้ป่วยอาการวิกฤตสูงถึง 500,000 บาท พร้อมผลประโยชน์แพทย์ทางเลือก ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน การบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช และค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม สำหรับผู้ที่มีสวัสดิการอยู่แล้วสามารถเลือกแบบมีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) เพื่อลดค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัยและเลือกความคุ้มครองได้ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

การดูแลสุขภาพใจเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญมากเท่ากับการดูแลสุขภาพกาย ซึ่งสามารถเริ่มต้นง่าย ๆ ผ่านการทำกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง และ การใช้เวลากับคนที่สามารถเติมพลังบวกให้กับเราได้ อย่างไรก็ตาม หากมีแนวโน้มความตึงเครียดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ก็อาจจำเป็นต้องได้รับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญปัญหาด้านสุขภาพจิต ซึ่งปัจจุบันแม้มียารักษาอาการซึมเศร้าได้ก็ตาม แต่ก็มีผู้ป่วยซึมเศร้าเพียงไม่ถึง 50% ที่เข้าสู่ขั้นตอนรักษา การประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ยังเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างความอุ่นใจด้านการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นทุกปี

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทำประกัน “เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค” ได้ผ่านตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน กรุงเทพประกันชีวิต และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรุงเทพประกันชีวิต www.bangkoklife.com หรือติดต่อ Call Center โทร. 02-777-8888