ทรูมันนี่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2566

391

บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด โดย อธิปัตย์ พลอยพรายแก้ว(ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบทุจริต รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกองบังคับการปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะที่ทรูมันนี่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจของกองบังคับการปราบปรามในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางการเงินและอาชญากรรมออนไลน์ โดยมี พลตำรวจตรี มนตรี เทศขัน (ซ้าย) ผู้บังคับการปราบปราม เป็นผู้มอบโล่ดังกล่าว ในวันสถาปนากองปราบปรามประจำปี 2566 โดยที่ผ่านมา ทรูมันนี่ ได้ให้การประสานงานช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้สามารถหยุดยั้งและติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดได้หลายคดี โดยบริษัทฯ ยังคงทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยทางการเงินอิเล็คทรอนิกส์ของไทย รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้