บลจ.ไทยพาณิชย์ แจกปันผลกว่า 41 ลบ. ผ่าน 3 กองทุนรวมหุ้นไทยและต่างประเทศ นักลงทุนเตรียมรับทรัพย์สัปดาห์นี้

351
ณรงค์ศักดิ์  ปลอดมีชัย

ณรงค์ศักดิ์  ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัดหรือ SCBAM เปิดเผยว่า ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นโลกมีการปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากตัวเลขทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ออกมาดีกว่าคาด ทำให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนสามารถให้ผลตอบแทนได้ค่อนข้างดี ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและความต้องการของผู้บริโภคที่ปรับตัวได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ทิศทางของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของโลกที่แม้จะยังอยู่ในระดับสูง แต่ก็มีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้น การเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในประเทศเศรษฐกิจหลักและประเทศไทยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ในกรอบยังเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดทุน อีกทั้งกลุ่มหุ้นในบางธุรกิจได้รับอานิสงค์เชิงบวกจากการปรับขึ้นของดอกเบี้ย เช่น หุ้นหมวดธุรกิจธนาคาร เป็นต้น ดังนั้น SCBAM จึงพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุน และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยกองทุนในครั้งนี้ จำนวน 3 กองทุน เป็นมูลค่าเงินกว่า 41 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายปันผลของ SCBAM ครั้งนี้ จะแบ่งเป็นกองทุนรวมหุ้นไทย 1 กองทุน คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) หรือ SCBBANKING กองทุนดัชนีที่ลงทุนหุ้นกลุ่มธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งช่วงที่ผ่านมาหุ้นในหมวดธุรกิจธนาคารจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นขาขึ้น โดยการจ่ายปันผลนี้ เป็นครั้งที่ 11 (นับแต่วันจัดตั้งกองทุน; 28 มิถุนายน 2554) สำหรับรอบผลการดำเนินงาน 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในอัตราเงินปันผลที่ 0.1000 บาทต่อหน่วย ซึ่งกองทุนได้แจ้งปิดพักสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับการจ่ายปันผลกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศมี 2 กองทุน คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) หรือ SCBGEQ เน้นลงทุนในกองทุนหลัก Veritas Global Focus ที่กระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตทั่วโลก โดยการจ่ายปันผลนี้ เป็นครั้งที่ 18 (นับแต่วันจัดตั้งกองทุน; วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556) สำหรับรอบผลการดำเนินงาน 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในอัตราเงินปันผลที่ 0.5600 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) หรือ SCBEUEQ เน้นลงทุนในกองทุนหลัก iShares STOXX Europe 600 มุ่งเน้นสร้างผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับดัชนี STOXX Europe 600 (กองทุนได้รับ Morningstar Rating 4 ดาวจาก Morningstar Category: Thailand Fund Europe Equity ณ 30 มิ.ย. 2566) โดยการจ่ายปันผลนี้ เป็นครั้งที่ 15 (นับแต่วันจัดตั้งกองทุน; วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557) สำหรับรอบผลการดำเนินงาน 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในอัตราเงินปันผลที่ 0.3500 บาทต่อหน่วย ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศทั้ง 2 กองทุนได้แจ้งปิดพักสมุดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นี้

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลกองทุน หรือดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่ www.scbam.com หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

สนใจเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.link/scbam_fund_click