เด็กซ์ซอน เทคโนโลยีสนับสนุนของขวัญวันเด็กให้ ร.ร.อุดมวิทยานุกูล อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

166

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซ นำโดย สุนันทา เมฆมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน (ที่ 5 จากขวา) ได้เป็นตัวแทนบริษัทและพนักงาน นำของขวัญวันเด็ก ได้แก่อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566   เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการออกกำลังกายให้กับนักเรียนและส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน โดยมี วันชัย พิริยะประภากุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแชร์สิ่งดีดีให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการเพื่อให้พวกเขาได้มีอุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้และนำไปใช้ต่อยอดในอาชีพการงานได้ในภายภาคหน้า นอกจากนี้เราได้มุ่งเน้นให้เยาวชนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงไปพร้อม ๆ กัน เราจึงได้นำอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาวะที่ดี การสนับสนุนดังกล่าวเป็นการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เพราะเชื่อว่าพวกเขาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเรายังพร้อมส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนรอบข้างให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาชุมชนข้างเคียงให้มีความยั่งยืนต่อไป” 

สำหรับคำขวัญวันเด็กในปีนี้  โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มกราคม 2566 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ นั่นก็คือ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี