คณะผู้จัดงานจากทั่วโลกเยี่ยมชมศูนย์ฯ สิริกิติ์ โฉมใหม่

272

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะผู้จัดงานจากทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา จากสมาคมวิชาชีพ บริษัทรับจัดการบริหารสมาคม และบริษัทรับจัดงานประชุม ที่ให้ความสนใจในการจัดงานในประเทศไทย พร้อมพาเยี่ยมชมความคืบหน้าในการก่อสร้างซึ่งแล้วเสร็จไปกว่า 80% และพร้อมเปิดให้บริการภายในกันยายนนี้อย่างแน่นอน

พื้นที่ของศูนย์ฯ สิริกิติ์ โฉมใหม่ พร้อมก้าวสู่การเป็น “The Ultimate Inspiring World Class Event Platform for All” ด้วยการขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง 5 เท่า มีพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตร สามารถรองรับการจัดงานได้ทุกรูปแบบไร้ขีดจำกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการออกแบบที่ผสานความเป็นไทยและสากล ศูนย์ฯ สิริกิติ์ สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตการเยี่ยมชมศูนย์ฯ สิริกิติ์ ในครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการ “2022 Thailand MICE Familiarization Trip” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการจัดการประชุมนานาชาติ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้จัดงานต่างชาติที่มีความสนใจในการนำงานเข้ามาจัดในประเทศไทย