BIZ ห่วงใยผู้ถือหุ้น..ประชุม AGM รูปแบบ ไฮบริด มีตติ้ง

247

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางทีมผู้บริหาร บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) ฝากมาบอกว่า บริษัทฯ ห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เม.ย.นี้ เวลา 14.00 น เป็นรูปแบบ ไฮบริด มีตติ้ง โดยการเข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม จำกัดไม่เกิน 50 ท่าน หรือสามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM เพื่อสุขอนามัยที่ดีและเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นอีกหนึ่งช่องทาง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bizalignment.com เมนูนักลงทุนสัมพันธ์