TMBAM Eastspring ร่วมสนับสนุนมูลนิธิทีทีบี มอบโอกาสจุดประกายเยาวชน เปิดศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี

400

คุณปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring นำทีมผู้บริหาร ร่วมสมทบทุนมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิทีทีบี ตอกย้ำแนวคิด “เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม” เปิดศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี ขยายพื้นที่แห่ง ”โอกาส” ให้กับเด็กๆได้มีแหล่งเรียนรู้ทักษะทางศิลปะและทักษะชีวิตแห่งใหม่ พร้อมจุดประกายให้ค้นพบถึงศักยภาพของตนเอง สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตนเอง รวมทั้งสังคมและผู้คนรอบข้างมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ ทีเอ็มบีธนชาต พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี