อาคเนย์ประกันชีวิต ตอกย้ำฐานะการเงินแข็งแกร่ง ด้วยผลกำไรสุทธิปี 64 กว่า 600 ลบ.

339

อาคเนย์ประกันชีวิต หนึ่งในสายธุรกิจหลักด้านประกันและการเงินไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เผยผลการดำเนินงาน ปี 2564 มั่นใจฐานะการเงินมั่นคง ด้วยกำไรสุทธิกว่า 600 ล้านบาท และสินทรัพย์รวมกว่า 55,600 ล้านบาท พร้อมอัตราเงินกองทุนและอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์สูงกว่าเกณฑ์ มุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อความสุขของลูกค้า คู่ค้า ฝ่ายขาย พนักงาน และผู้ถือหุ้น

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในภาพรวมของธุรกิจยังคงมีการขยายตัวของเบี้ยประกันชีวิตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์ต่างๆ โดยผลการดำเนินงาน ปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค. 64) บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 10,800 ล้านบาท เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกกว่า 8,400 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 53% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของเบี้ยรับรายใหม่ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 7 ของอุตสาหกรรม และมีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ (Persistency rate) ที่ 93% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ประมาณ 80% โดยมีกำไรสุทธิกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการบริหารงานที่ประสิทธิภาพ และการเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนมากขึ้น

จากผลการดำเนินงานธุรกิจในปี 2564 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่ง ด้วยสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2564 มากกว่า 55,600 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินความพอเพียงของเงินทุนตามกฎหมายมากกว่า 230% ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ 120% ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าอาคเนย์ประกันชีวิต มีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง มีความสามารถในการรองรับความเสี่ยง และดูแลค้าทุกคนได้ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต

คุณภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต

“โดยความสำเร็จที่กล่าวมานี้ เป็นผลมาจากการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของอาคเนย์ประกันชีวิตสู่การเติบโตคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจทั้งจากลูกค้า คู่ค้า ฝ่ายขาย พนักงาน และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นให้กับบุคลากร เพื่อให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ รวมถึงการเดินหน้าจับมือพันธมิตรสร้างการเติบโตทางธุรกิจประกันชีวิต โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมการประกันชีวิตและการบริการ เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีของลูกค้า และคนไทย” นางภฤตยา กล่าว

บริษัทฯ พร้อมเคียงข้างดูแลลูกค้าทุกคนให้ได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องตลอดอายุกรมธรรม์ในทุกสถานการณ์ของชีวิต และร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี Healthy & Wealthy Living โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในทุกช่วงวัย เข้าถึงง่าย และคุ้มค่าเงิน ไม่ว่าจะเป็น ความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองสุขภาพ การออมเงินเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่ง การออมเพื่อชีวิตหลังเกษียณ โดยร่วมส่งเสริมให้คนไทยวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ