ต้อนรับตรุษจีนปีขาลด้วยซองอั่งเปาของธนาคารยูโอบี ดีไซน์สิริมงคลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

357

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวเซ็ตซองอั่งเปา ออกแบบเป็นรูปเสือในผืนป่าที่มีชีวิตชีวา เพื่อรำลึกถึงการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความแข็งแกร่ง ความสดใส และการเติบโตในปีเสือนี้ โดยแนวคิดการออกแบบคือ “ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ” เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ บนซองมี QR Code ให้ผู้รับสามารถสแกนเพื่อรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปแบบ AR และกระตุ้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ซองอั่งเปาของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย พิมพ์ด้วยกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีขนาดของซองที่เป็นเลขมงคล 168 x 88 มม. ใช้กระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์โดยไม่ใช้พลาสติก ธนาคารยังใช้สายรัดกระดาษแบบครึ่ง (half-sleeve)  แทนซองขนาดเต็มเพื่อช่วยลดปริมาณกระดาษ ซึ่งเป็นหนึ่งวิธีที่ธนาคารจะช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนธนาคารขอเชิญชวนลูกค้ารีไซเคิลซองอั่งเปาใช้แล้วได้ที่ธนาคารยูโอบี สำนักสาทร สำนักเพชรเกษม และธนาคารยูโอบีย่านเยาวราชทั้ง 10 สาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 2565 และสามารถรับซองอั่งเปาได้ที่สาขาของธนาคารยูโอบี ทั่วประเทศ