LINE MAN ทุ่มงบหนุน #เราต้องรอด ส่งยาถึงผู้ป่วย Home Isolation

400

LINE MAN ทุ่มงบหนุน โครงการ #เราต้องรอด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนจากภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง โดยมอบโค้ดส่วนลดค่าขนส่งยารักษา มูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท ในการเรียกใช้บริการไรเดอร์จาก LINE MAN เพื่อจัดส่งยาถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่รุนแรง ที่ทำการแยกกักตัวรักษาที่บ้านหรือ Home Isolation ซึ่ง LINE MAN ได้ให้ความช่วยเหลือโครงการ #เราต้องรอด อย่างต่อเนื่องในการระบาดทุกระลอก โดยมีความตั้งใจที่จะเป็นตัวกลางในการจัดส่งยาและสิ่งจำเป็นให้ถึงมือผู้ป่วยอย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของไรเดอร์และผู้ใช้งานรายอื่น มีการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการจัดส่งแบบหลีกเลี่ยงสัมผัส โดยยึดความปลอดภัยของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ