บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ดึง5Gยกระดับคุณภาพชีวิต รับกระแสตรวจสุขภาพเชิงลึกบูม

758

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก เผยปี65 พร้อมรุกการตรวจสุขภาพแนวใหม่ทั่วประเทศ ดึงศักยภาพ 5G/เอไอ ยกระดับการให้บริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เพิ่มคุณภาพชีวิตในระยะยาวให้ผู้รับบริการชาวไทย/ต่างชาติ พร้อมขยายธุรกิจ Wellness Tourism ต่างจังหวัด รับกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) กล่าวว่า ในปี 2565 จะมีการนำเทคโนโลยี 5G และเอไอหรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:AI) มาให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรมากขึ้น ตั้งแต่การป้องกัน ด้วยการตรวจสุขภาพเชิงลึกถึงระดับฮอร์โมน วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ สารบ่งชี้มะเร็ง ที่มีอยู่ในร่างกาย และตรวจเชิงลึกถึงระดับพันธุกรรม เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเป็นรายบุคคล ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต หรือการรักษาแบบไลฟ์สไตล์เมดิซีน ที่ไม่ต้องเสียเงิน เพื่อหยุดโรคก่อนการเจ็บป่วย เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าสู่วัยชราที่มีสุขภาพแข็งแรงในระยะยาวสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระลูกหลาน

ที่ผ่านมากลุ่มที่เข้ามาตรวจสุขภาพเชิงลึกกับทางบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก มีทุกกลุ่ม โดยกลุ่มเด็กเล็กและวัยรุ่นจะมาตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงตรวจหาสาเหตุการเป็นผื่น กลุ่มวัยกลางคนจนถึงอายุ 60 ปีขึ้นไปจะตรวจหลายอย่างซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจ ดูแล ให้คำแนะนำ เหมือนเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ในส่วนของเอไอที่นำมาใช้จะต้องผ่านการวิจัยการทดลอง การประมวลผลแล้วจนมั่นใจว่ามีความแม่นยำจึงนำมาใช้ได้ และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอย่างใกล้ชิด รวมถึงแอปพลิเคชั่นเพื่อบันทึกประวัติการเจ็บป่วย การรักษา ผลเลือด โดยมีเพียงคนไข้เท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้ หากเกิดการเจ็บป่วยระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยวก็สามารถเปิดให้แพทย์ดูได้ แพทย์จะได้ทำการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และรักษาได้ถูกโรค 

ทั้งนี้ เพื่อรองรับกระแสเวลเนส หรือ การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโรคไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก ที่คนทั่วโลกผู้ที่เห็นคุณค่าของตัวเองได้หันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้น หลังจากถูกไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด19 (Corona Virus Disease-2019 :COVID-19) โจมตีอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจเวลเนสทั่วโลกเติบโตอย่างมาก ก่อนหน้านี้กระแสเวลเนสมาเพราะโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ทุกคนอยากสุขภาพดี พึ่งพาตัวเองได้ และภาวะโรค เอ็นซีดี  (NCDs) หรือ non-communicable diseases โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นโรคที่สร้างขึ้นมาเอง เกิดจากการใช้ชีวิตที่ผิดไม่ดูแลตัวเอง เช่น เบาหวาน หลอดเลือดสมองตีบ ไขมันสูง มะเร็ง เป็นโรคที่น่ากลัวเพราะทำให้คนไทยเสียชีวิตมากถึง 76% 

จากข้อมูลของสถาบันโกลบอลเวลเนส (GWI) มีการทำวิจัยเศรษฐกิจด้านสุขภาพทั่วโลก (Global Wellness Economy) ปี 2563 มีมูลค่าสูงถึง 4.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ สาขาที่มีมูลค่าธุรกิจใหญ่สุดคือ การดูแลตัวเอง ความสวยงาม การชะลอวัย (Personal Care & Beauty) ราว 9.55 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ อันดับสอง การทานอาหารเพื่อสุขภาพ หรือทานอาหารเป็นยา อาหารลดน้ำหนัก (Healthy Eating,Nutrition,&Weight Loss) อันดับสามสาขาการออกกำลังกายและกายภาพ (Physical Activity)อันดับสี่ สาขาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ซึ่งจะเป็นสาขาที่จะเติบโตเป็น 2 เท่าในปี 2573 าดว่าจะเป็น 1.59 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ จากปี 2563 ที่มีมูลค่าราว 4.36 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ถ้าไทยสามารถดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาได้มาก จะเป็นการช่วยเหลือประเทศในเชิงคุณภาพ เพราะใช้จ่ายต่อหัวสูง โดยสถาบันโกลบอลเวลเนส (GWI) ระบุว่าสูงถึง 1,800 เหรียญสหรัฐต่อคน หรือเกือบ 6 หมื่นบาทต่อคนต่อครั้ง จะทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายน้อยกว่า ความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19 ต่ำกว่า 

นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ

นายแพทย์ ตนุพล กล่าวต่อว่า ทางบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลสำคัญครั้งนี้ แสดงถึงการบริการที่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลากหลายสาขา และมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจำนวนมาก ยืนยันโดยการได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานบริการทางการแพทย์และสุขภาพชั้นนำแห่งปีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ทั้ง รางวัล Integrated Health and Wellness Service Provider of the Year in the Asia-Pacific 2021  รางวัล Dental Medical Centre of the Year in the Asia-Pacific 2021 และรางวัล Fertility Medical Centre of the Year in the Asia-Pacific 2021 จัดโดยนิตยสารชั้นนำด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Global Health and Travel  Magazine เรียกได้ว่า บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ตั้งใจและจะมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางหรือฮับทางการแพทย์เชิงป้องกันในภูมิภาคนี้

ที่เน้นดูแลสุขภาพของคนให้แข็งแรงระยะยาวเพราะเราเชื่อว่า ถ้าคนสุขภาพดี จะส่งผลดีต่อประเทศ สุขภาพที่ดีจะส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ เหมือนมอตโต้ ที่กล่าวว่า Health brings Wealth

แพทย์หญิงจิรา ถาวรประดิษฐ์

ด้าน แพทย์หญิงจิรา ถาวรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการคลินิกรอยัลไลฟ์ เวลเนส คลินิก (RoyalLife Wellness Clinic) กล่าวว่า คลินิกรอยัลไลฟ์ฯ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเชิงลึกและให้คำแนะนำให้เหมาะสมกับผู้รับบริการในแต่ละราย รวมถึงทำการกระจายความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปให้ได้มากที่สุด โดยมีการเปิดคลินิกอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ ได้เปิดโครงการ Wellness Near You สุขภาพดีใกล้บ้านคุณ โดยการนำเทคโนโลยี 5G เข้ามาให้บริการ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องมาตรวจสุขภาพถึงกรุงเทพ เพียงโทรเข้ามาที่คลินิกรอยัลไลฟ์ ทำการนัดหมาย หากจังหวัดไหนไม่มีโรงพยาบาลกรุงเทพ ก็สามารถไปรับการตรวจกับแล็บ N Health ที่อยู่ใกล้บ้านซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศกว่า20 แห่งเมื่อตรวจเลือดเสร็จทาง N Health จะส่งผลกลับมาให้แพทย์ที่คลินิก

RoyalLife Wellness Clinic และแพทย์จะโทรผ่านออนไลน์แจ้งผลและให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ พร้อมให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตแบบบุคคล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสุขภาพและร่างกายของผู้รับบริการแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเสื่อมช้าที่สุด และส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงไปถึงวัย 70-80 ปีนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ประวัติด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้รับบริการ สามารถซิงค์กับอุปกรณ์ติดตามด้านสุขภาพอื่นได้ด้วย

ทำให้สามารถให้บริการดูแลแก่ผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง ในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะเปิดคลินิกรอยัลไลฟ์ฯแล้ว ยังได้เปิดช่องทางการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เพื่อเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามด้านสุขภาพทุก 2 อาทิตย์ ผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้โดยไม่เสียค่าบริการ” แพทย์หญิงจิรา กล่าว

BDMS Wellness Clinic มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ เพื่อมอบเป็นของขวัญสุขภาพแก่คนไทยทุกคน​ เพราะสุขภาพที่ดี คือของขวัญที่ดีที่สุด  Live longer, Healthier and Happier​  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) ไลน์ @bdmswellnessclinic or https://lin.ee/rdIDv1A เว็บไซต์ www.bdmswellness.com