สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ – ธนาคารกรุงเทพ ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง

149

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 2564 หัวข้อ “เปลี่ยนเพื่อปรับ Restart ธุรกิจ-อุตสาหกรรม-ฝ่ามหันตภัย โควิด-19” ได้รับเกียรติจาก ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวปิดโครงการฯพร้อมมอบวุฒิบัตรและมอบรางวัลแก่กลุ่มผู้ชนะการนำเสนอรายงานของผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี พิมพ์รภัส  ศิริไพรวัน  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธี