“เงินติดล้อ” สนับสนุน เแฟนเพจ “เราต้องรอด” พัฒนาระบบแชทบอท ระดมทีมอาสา พร้อมจับมือคู่ค้ามอบ “กล่องเราต้องรอด”

197

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวนิภา วนิชวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวว่า ที่ผ่านมาเงินติดล้อตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด-19) รวมถึงการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ซึ่งมีจำนวนมากในปัจจุบัน โดยที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุน เฟซบุ๊กแฟนเพจ “เราต้องรอด” เพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจของเพจในการประสานงานช่วยเหลือผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ดังนี้

1. ร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนาระบบแชทบอทของเพจเราต้องรอด เพื่อให้แชทบอทสามารถตอบรับการขอความช่วยเหลือที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วัน และส่งต่อไปยังทีมแพทย์ได้ทันเวลา

2. เปิดรับทีมอาสาสมัครจากพนักงานเงินติดล้อ โดยแบ่งเป็น 2 ทีม ทีมแรก TIDLOR Care ทำหน้าที่โทรติดต่อสอบถามลูกค้าเงินติดล้อที่ติดเชื้อโควิด-19 ว่าได้รับการรักษาหรือยัง และให้คำแนะนำวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นระหว่างรอเข้ารับการรักษา พร้อมแจ้งช่องทางการขอความช่วยเหลือด้านอื่นๆ และส่ง “กล่องกำลังใจ” ที่บรรจุกลุ่มยาสามัญที่จำเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และอาหารเครื่องดื่ม ให้ลูกค้าเงินติดล้อถึงที่บ้านเพื่อแสดงถึงความห่วงใยจากเงินติดล้อ ทีมที่สอง “ทีมแอดมินเพจ” จะเข้าไปช่วยตอบแชทในเพจเราต้องรอด ทำหน้าที่ช่วยลงทะเบียนให้ผู้ป่วยในการหาเตียงให้คำแนะนำ รวมถึงให้กำลังใจกับผู้ป่วยและญาติที่ติดต่อเข้ามา พร้อมติดตามการส่งผู้ป่วยไปยังทีมแพทย์อาสาของเพจเราต้องรอด โดยมีเทรนเนอร์จากทีม Financial Education มาอบรมให้ความรู้ที่จำเป็นให้กับทีมอาสาเพื่อให้สามารถตอบคำถามและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเบื้องต้นได้ และ

3. จัดทำโครงการจัดหา “กล่องเราต้องรอด” ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ โดยได้รับการตอบรับและสนับสนุนโครงการดังกล่าว จำนวน 31 ราย ในการจัดหากล่องบรรจุยา เวชภัณฑ์ และชุดอุปกรณ์รักษาตัวเบื้องต้น รวมจำนวน 1,237 ชุด สำหรับผู้ติดเชื้อที่ต้องรักษาตัวที่บ้านและขาดแคลนชุดอุปกรณ์รักษาตัวเบื้องต้น โดยติดต่อขอความช่วยเหลือมายังเพจ “เราต้องรอด” และทั้งหมดนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในการสร้างโอกาสให้สังคม ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการทำงานร่วมกัน ระดมศักยภาพจากหลายๆ หน่วยงาน เพื่อเกิดส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้สังคมไทยฟันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน ผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อได้ที่ www.tidlor.com หรือ Facebook Fan page เงินติดล้อ หรือติดต่อได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880