เจนเนอราลี่ ประกาศปักธงรับศักราชใหม่ 2564 “STRONGER TOGETHER” ก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง

306

 เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) โดยช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน พร้อมลุยรับศักราชใหม่ จัดงาน “2021 Agency Leader Year Plan” และงาน “Agency Special Kick Off” งานสัมมนาประจำปีของกลุ่มผู้บริหารตัวแทน ในรูปแบบ Facebook live Streaming โดยมีผู้บริหารตัวแทนทุกระดับจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศร่วมรับฟังทิศทางแผนการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ “STRONGER TOGETHER” ก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง จับมืออย่างแข็งแกร่งแล้วเดินต่อเพื่อพิชิตเป้าหมายประจำปี

โดยวางเป้าหมายเติบโตจากปีก่อนด้วยกลยุทธ์แบบ 360 องศา ทั้งด้านการตลาดและการขายเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมตลอดปี 2564 ขณะเดียวกันยังเป็นปีแห่งการมุ่งผลิต FP หรือตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่แบบเต็มเวลา full time ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตเพื่อนำไปสู่ปลายทางแห่งความสำเร็จร่วมกัน

ภายในงานมีคณะผู้บริหารและแม่ทัพทุกระดับเข้าร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนกลยุทธ์และนโยบายที่มุ่งพัฒนาช่องทางตัวแทนให้มีคุณภาพ อาทิ นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า (CMCO) และนายช.นนทร์ เพ็ชญไพศิษฐ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกลยุทธ์องค์กร และคณะผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ ร่วมแถลงทิศทางองค์กรประจำปี และอัพเดทกลยุทธ์การดำเนินงาน ณ ห้องประชุม Glowfish Sathorn เมื่อเร็วๆ นี้