วิริยะ-กรุงเทพดุสิตเวชการ ปฏิวัติวงการประกันสุขภาพ เบี้ยเริ่มต้นวันละ17 บาท นอนรักษาชิวๆ ที่เครือ BDMS

1253

หนึ่งในปัญหาที่การประกันสุขภาพไม่สามารถเข้าถึงคนไทยในวงกว้าง แม้ผู้คนเริ่มจะมองเห็นความจำเป็นในการทำประกันมากขึ้นกว่าอดีต ก็คือ เบี้ยประกัน  เพราะไม่ว่าจะกรมธรรม์แบบไหน บริษัทไหน หากจ่ายเบี้ยประกันเล็กๆ ความคุ้มครอง หรือเงินชดเชยก็น้อยนิดตาม แต่อยากได้บริการการรักษาแบบชั้น 1 อยู่โรงพยาบาลเอกชนระดับแนวหน้า ก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันสูงจนเกิดความสามารถของคนส่วนใหญ่

จุดอ่อนนี้ แม้บริษัทประกันพยายามจะแก้ปัญหา แต่ก็ต้องยอมรับว่า ปัจจัยสำคัญคือค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนหรูๆ  เป็นต้นทุนที่สูง ยากที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่แก้จุดอ่อนนี้ได้   แต่วันนี้ หนึ่งในผู้นำธุรกิจประกันภัย  “วิริยะประกันภัย”  ก็ปิด Pain Point  นี้สำเร็จ

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ กรุงเทพดุสิตเวชการ ยกคุณภาพชีวิตคนไทย ด้วยการเปิดวิถีใหม่ประกันสุขภาพ หวังให้คนไทยทุกคนมีกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพฉบับแรก เพื่อได้รับการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมในมาตรฐานระดับโลก  ภายใต้โครงการ “คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพื่อคนไทย” Viriyah Healthcare by BDMS ด้วยราคาเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ 17 บาท ได้รับความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี คุ้มครองตั้งแต่บาทแรกโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในวงเงินคุ้มครองเริ่มต้น 100,000 บาท และ ความคุ้มครองสูงสุด 700,000 บาท ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าแพทย์ ค่าการพยาบาล ค่ายา ค่าอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ และที่สำคัญสามารถเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลในเครือ BDMS ได้ทั่วไทย

เกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) เผยว่า จากผลพวงของวิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการเข้ามีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมในเรื่องของหลักประกันสุขภาพมีมาก ประชาชนตระหนักในภัยอันตรายจากสุขภาพ โดยเฉพาะโรคภัยที่จะเกิดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่พร้อมจะแพร่เชื้ออยู่ตลอดเวลา แต่การดูแลสุขภาพและการได้รับการรักษาพยาบาลจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของภาครัฐบางส่วนก็ยังมีข้อจำกัด ในขณะที่ความคุ้มครองที่จะได้รับจากการประกันสุขภาพในระบบประกันภัยก็ไม่สามารถเข้าถึง  เพราะมีราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความคุ้มครองที่ค่อนข้างสูง จนเป็นที่ยอมรับกันว่า การประกันสุขภาพกลายเป็นสินค้าสำหรับคนที่มีรายได้สูงเท่านั้น

“ยิ่งมองกว้างออกไปถึงผลกระทบด้านอื่นๆที่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่โดยเฉพาะปัญหารายได้หดหายจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด ย่อมเป็นโจทย์ชีวิต ที่ยากจะหาคำตอบว่าผู้คนในสังคมจะเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพที่สมบูรณ์และดีเลิศได้อย่างไร”

ด้วยโจทย์ชีวิตที่ผู้คนจะเข้าถึงหลักประกันสุขภาพดังกล่าวมาข้างต้น วิริยะประกันภัย จึงได้ร่วมกับพันธมิตรโรงพยาบาลที่แน้นแฟ้น อย่าง  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คนไทยมีโอกาสที่จะมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพฉบับแรกกันถ้วนหน้า

เกรียงศักดิ์ กล่าวต่อว่า ทางเลือกใหม่ที่ถือเป็นวิถีใหม่ของการประกันภัยสุขภาพ และสอดรับกับรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ ภายใต้โครงการ “คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพื่อคนไทย:  Viriyah Healthcare by BDMS”  เป็นการออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบใหม่ขึ้นมารองรับโดยทางวิริยะประกันภัยได้ตั้งโจทย์ไว้ว่าจะทำอย่างไรให้เบี้ยประกันภัยเข้าถึงคนไทยได้ง่ายและสามารถตัดสินใจซื้อความคุ้มครองได้ทันที  ซึ่งพบว่าระบบเหมาจ่ายน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด จึงทำให้ผลิตภัณฑ์  Viriyah Healthcare by BDMS ที่ออกใหม่มานี้ เป็นประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์การรักษาพยาบาลที่หลากหลายครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศและเอเชีย โดยเน้นราคาผลิตภัณท์ที่มี 3 แผน โดยมีราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงวันละ ไม่ถึง 17 บาทให้ความคุ้มครองถึง 100,000 บาท ต่อปี และ แผนที่ 2 ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ ไม่ถึง 24 บาทให้ความคุ้มครองถึง 300,000 ต่อปี และแผนสูงสุดเพียงวันละ ไม่ถึง 33 บาทได้รับความคุ้มครองถึง 700,000 บาท ต่อปี

โดยเงื่อนไขความคุ้มครอง เป็นความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อรายปีไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละปี และได้รับผลประโยชน์ใหม่ต่อเนื่องทุกปี เริ่มต้นคุ้มครองอายุตั้งแต่ 16-60 ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึง 80 ปี ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยแบบคนไข้ใน ตั้งแต่ บาทแรก จนครบวงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่าห้องปกติ ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ค่าการพยาบาล ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล รวมถึงค่าอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ และค่ายา ค่าแพทย์ และที่สำคัญ ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS

“เชื่อว่าด้วยราคาค่าเบี้ยประกันภัย และมาตรฐานการรักษาที่ได้รับ ตลอดไปถึงศักยภาพที่ทั้ง 2 องค์กรมีเครือข่ายอยู่ทั่วไทย โดยเฉพาะช่องทางตัวแทนของวิริยะประกันภัย จะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบใหม่นี้ได้โดยง่ายและตัดสินใจซื้อได้ทันที”

นอกจากนี้เพื่อเป็นการต่อยอดผลประโยชน์ให้กับผู้คนที่เคยซื้อแผนประกันสุขภาพ Covid19 เพียงแค่ท่านนำหน้าตารางกรมธรรม์มาแสดงว่าได้เคยซื้อสินค้านี้ ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์จากบริษัทประกันใดก็ตาม สามารถนำมาใช้แทนเงินสด มูลค่าสูงสุด 800 บาทต่อกรมธรรม์ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ด้านบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ก็มอบสิทธิประโยชน์เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้า เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ด้านนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS    เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เห็นชัดเจนว่า “ไม่ควรประมาทเรื่องสุขภาพ” ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงจะไม่เจ็บป่วย ณ วันนี้อาจไม่จริงเสมอไป ความเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ ยังคุกคามคนไทยในวัยที่น้อยลงเรื่อยๆ ด้วยความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั่วประเทศเน้นคุณภาพและมาตรฐานการดูแลรักษา ทั้งยังพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการแพทย์ร่วมกับสถาบันการแพทย์ระดับโลก โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์หัวใจ ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ศูนย์กระดูก ศูนย์อุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจและวางใจในผลการรักษาที่เรามอบให้ ครอบคลุมทั้งการป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูอย่างครบวงจรโดยเราไม่เคยหยุดที่จะแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งมอบศักยภาพบริการทางการแพทย์ที่เรามี จึงเป็นที่มาของความร่วมมือขึ้นในครั้งนี้ผ่านประกันสุขภาพของ โครงการ Viriyah Healthcare by BDMS “คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพื่อคนไทย”

ทางด้านผลประกอบการด้านการรับประกันภัยสุขภาพของวิริยะประกันภัย  เกรียงศักดิ์ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ใน 5 เดือนแรกของปี 2563  บริษัทฯประสบความสำเร็จในการดำเนินงานการรับประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non-Motor) เป็นอย่างมาก เพราะมีอัตราเติบโตถึง 33.90 % เบี้ยรับรวมทั้งสิ้น 1,915.86 ล้านบาท โดยมีประกันภัยสุขภาพเติบโตสูงสุดถึง 966.57% เบี้ยประกันภัย 797 ล้านบาท เหตุที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในตลาดประกันสุขภาพ คาดว่าน่าจะเป็นความกังวลของผู้คนที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โควิด-19 จึงจำต้องแสวงหาความคุ้มครองจากระบบประกันภัย ซึ่งเงื่อนไขความคุ้มครองของบริษัทฯ