โตเกียวมารีนฯ ผนึก ประกันคุ้มภัย ภายใต้บริษัทใหม่ “คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย”

791

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า กระบวนการควบรวมกิจการได้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ และ ผ่านความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใต้การบริหารงานของบริษัทใหม่ในนาม “บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” (Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) Public Company Limited)  พร้อมประกาศแต่งตั้ง นายสุธีชัย สันติวราคม ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ นายฮิโระโนะริ คิริว ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุธีชัย สันติวราคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ในวันนี้ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า การควบรวมกิจการของทั้ง 2 บริษัท ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามกระบวนการต่างๆด้านกฎหมาย และ ผ่านความเห็นชอบจาก คปภ. เรียบร้อยแล้ว วันนี้เราได้ผนึกความร่วมมือเป็นหนึ่งในนาม คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยไทยสู่ความแข็งแกร่ง ด้วยจุดแข็งของเรา ผมเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและสังคมไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Foster A Sustainable Future’ ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน โดยตั้งเป้าว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า จะมีรายได้เบี้ยประกันภัยรับรวมราว 21,000 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 1,100 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ราว 4-5%”นายฮิโระโนะริ คิริว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าการรวมพลังกันเป็นหนึ่ง ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้น ยิ่งดูแลลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับคู่ค้าและสังคมไทย ภายใต้กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนทั่วโลก เรามีการแลกเปลี่ยนแนวคิดทางธุรกิจ นวัตกรรมใหม่ๆและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสนับสนุนคู่ค้า ตัวแทนและนายหน้าเพื่อร่วมกันทำงานและให้คำปรึกษาที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในส่วนต่างๆ ซึ่งการรวมพลังกันภายใต้บริษัทใหม่นี้ จะช่วยทำให้เรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย พร้อมเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ”ด้าน นายซาลูน ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โตเกียวมารีนเอเชีย กล่าวว่า “การควบรวมฯครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยและในภูมิภาคเติบโตและก้าวไปข้างหน้า หลังกระบวนการควบรวมกิจการได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทำให้ คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) กลายเป็นหนึ่งในธุรกิจของโตเกียวมารีนกรุ๊ปที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย และ ผมหวังว่าคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างการเติบโตให้กับโตเกียวมารีนกรุ๊ปใน อนาคต”

บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) วางแผนดำเนินกลยุทธ์ผ่านช่องทางการขายหลัก ประกอบไปด้วย 1.ช่องทางสาขาที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ 2.ฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งจากเครือข่ายบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในไทยและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 3.ช่องทางการขายผ่านตัวแทนและนายหน้า 4.การเป็นพันธมิตรร่วมกับสถาบันการเงินรวมถึงผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรถยนต์  5.ช่องทางอื่นๆ อาทิ B2B2C และ ช่องทางการขายประกันภัยรถยนต์ออนไลน์

โตเกียวมารีน ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2422 ถือเป็นธุรกิจประกันภัยรายแรกในประเทศญี่ปุ่นที่มีการเติบโตต่อเนื่องมายาวนานหลายทศวรรษ และยังขยายธุรกิจไปสู่ 45 ประเทศทั่วโลก โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายทั้งการประกันวินาศภัย และการประกันชีวิต