กกต.มีมติ 24 มี.ค.2562 เข้าคูหาเลือกตั้ง!!

932

ภายหลังจากที่วันนี้ (23 ม.ค.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้นำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมทันที และเมื่อเวลา 16.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ได้ออกมาแถลงยืนยันแล้วว่า กกต.มีมติกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ดังนี้

4-8 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดรับสมัคร ส.ส.

15 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

4-16 มีนาคม 2562 ลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

17 มีนาคม 2562 ลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

24 มีนาคม 2562 วันเลือกตั้ง

ทั้งนี้ จะได้เตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป