“โอสถสภา” ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขนสินค้าราคาพิเศษร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ

980

นางวรรณิภา ภักดีบุตร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และคณะ เข้าพบนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร (ที่ 3 จากขวา) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงความขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ในโอกาสที่โอสถสภาได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกระทรวง พร้อมหารือเรื่องความร่วมมือในอนาคตที่โอสถสภาจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP สนับสนุนภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสินค้าคุณภาพ ร่วมโครงการของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ 1.โครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถซื้อสินค้าราคาต่ำกว่าปกติในร้านธงฟ้าประชารัฐ 2.โครงการลดหนักจัดเต็ม New Year Grand Sale เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 3.มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจของประเทศ

นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย โอสถสภามุ่งสนับสนุนนโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเข้าร่วมโครงการภายใต้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งนับเป็นครั้งแรกนี้ ได้แก่ การเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีด้วยการเข้าร่วมโครงการลดหนักจัดเต็ม New Year Grand Sale และร่วมสนับสนุนการลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการเข้าร่วมมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาด ทำให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าในปริมาณมากขึ้น แต่ใช้จ่ายเงินลดลง ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ ได้นำสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ มาจำหน่ายในราคาพิเศษ โดยเฉพาะโครงการลดหนักจัดเต็ม New Year Grand Sale ที่จัดขึ้นจนถึงวันที่ 9 มกราคมนี้ บริษัทฯ ได้มอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 50% เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน