Facebook จับเทรนด์ช้อปปิ้งวันหยุดของคนไทย

1730

แม้วันนี้ สื่อสังคมออนไลน์อันดับ 1 ของไทย Facebook จะเริ่มถดถอยในแง่การใช้งานลงไปบ้าง แต่บทบาทในการเป็นช่องการขายสินค้าของเหล่าผู้ประกอบการรายกลาง รายย่อย รวมไปถึงรายสมัครเล่น ยังคงคึกคัก ว่ากันว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการช้อปปิ้งผ่านโซเชียลคอมเมิร์ชที่ใหญ่ที่สุด

Facebook จึงได้จัดทำรายงาน  Facebook ‘Holiday Shopping – 2018 Thai SMB Trends Report’   สำรวจการจับจ่ายในช่วงเทศกาลวันหยุดของคนไทย และสำรวจกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เลือกใช้ Facebook เป็นช่องทางในการทำธุรกิจ

รายงานระบุว่า สมาร์ทโฟนได้กลายเป็นแหล่งให้ผู้คนได้ค้นหา พิจารณา และตัดสินใจซื้อสินค้าในที่เดียว และพฤติกรรมเช่นนี้จะพบได้มากขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ และเส้นทางการซื้อสินค้าอาจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบเพียงครั้งเดียวภายในช่วงเวลาเดียวกัน โดยข้อมูลการสำรวจจระบุว่า

97%  ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชาวไทย มาจากสมาร์ทโฟน

84%  เห็นว่าสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากที่สุด

ผู้บริโภคชาวไทยใช้งานสมาร์ทโฟน เฉลี่ย 4.53 ชั่วโมงต่อวัน

ผู้บริโภคชาวไทยใช้โซเชียลมีเดีย เฉลี่ย 3.06 ชั่วโมงต่อวัน

สำหรับนักช้อปชาวไทยช่วงเทศกาลแล้ว การค้นหาสินค้าจะเกิดขึ้นบนหน้าจอสมาร์ทโฟนช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา คนไทยจำนวน 2 ใน 5 คนเป็นนักช้อปที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์หลัก โดย 60 %  ของคนเหล่านั้นเป็นคนกลุ่มมิลเลนเนียล

42 % ของนักช้อปช่วงเทศกาลชาวไทยกล่าวว่า ถ้าไม่ใช่เพราะการใช้งานสมาร์ทโฟน พวกเขาก็คงไม่สามารถช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลอย่างที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จ

จำนวน 2 ใน 3 คนคิดว่าการช้อปปิ้งช่วงเทศกาลเป็นเรื่องง่ายขึ้น

55%  เห็นด้วยว่า พวกเขาใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลเพราะสะดวกกว่าการเดินทางไปช้อปปิ้งที่หน้าร้าน

จำนวน 2 ใน 3 คนของนักช้อปช่วงเทศกาลเห็นด้วยว่า สมาร์ทโฟนช่วยพวกเขาในการตัดสินใจซื้อสินค้าในช่วงเทศกาล เพราะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนมากขึ้น

44% ของกลุ่มคนที่เห็นด้วยว่าพวกเขามีพฤติกรรมการช้อปปิ้งใหม่ๆ ในช่วงเทศกาล ระบุว่าพวกเขาเปลี่ยนมาช้อปปิ้งผ่านทางสมาร์ทโฟน

72%  ของนักช้อปชาวไทยที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์หลักกล่าวว่า พวกเขาสนใจเป็นอย่างยิ่งในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แล้วจึงค่อยไปรับสินค้าที่หน้าร้าน

นักช้อปช่วงเทศกาลกล่าวว่า Facebook และ Instagram มีผลต่อพวกเขาสำหรับการช้อปปิ้งในช่วงเทศกาล 91 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

ด้วยความกระตือรือร้น มีความเป็นผู้ประกอบการ และผลักดันตัวเอง ทำให้คนไทยกลายเป็นผู้นำของโลกในด้านโซเชียลคอมเมิร์ซและนวัตกรรม โดยประเทศไทยเป็นตลาดโซเชียลคอมเมิร์ซที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีลักษณะที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

 

67% ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเดือนที่ผ่านมา

52 % พิจารณาโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางอันดับแรกในการค้นหาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

51 % ของนักช้อปออนไลน์เคยซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียโดยตรง

44 %  ใช้บริการการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนในเดือนที่ผ่านมา

 

รายงานระบุว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกำลังเติบโตบน Facebook และหลายธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและสร้างประโยชน์จากการใช้งานเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ บน Facebook เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจทั้งหมด ตั้งแต่การค้นหาสินค้า การสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า ไปจนถึงการชำระเงิน

โดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยบน Facebook จำนวน 4 ใน 5 ราย เริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจของพวกเขาจาก Facebook

87% กล่าวว่าสร้างธุรกิจให้เติบโตได้จากการใช้งาน Facebook

73 %  กล่าวว่าธุรกิจของพวกเขาแข็งแกร่งมากขึ้นในปัจจุบันเพราะ Facebook

93 %  เห็นด้วยว่าแพลตฟอร์ม Facebook ช่วยให้พวกเขาสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ได้สำเร็จ

89 %  กล่าวว่า Facebook ช่วยพวกเขาในการติดต่อกับลูกค้า

83 %  เห็นด้วยว่า Facebook ช่วยสร้างโอกาสเชิงเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา

ข้อมูล  Facebook ในประเทศไทย   มีผู้ใช้งานมากกว่า 52 ล้านคนต่อเดือน โดยเป็นการใช้ผ่านสมาร์ทโฟนมากกว่า 51 ล้านคนต่อเดือน