ผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มทุนรับแผนขยายธุรกิจ

1014

นายบรรจง จิตต์แจ้ง (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายกมล บริสุทธนะกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน พร้อมคณะกรรมการบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องมรกต สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบออกหุ้น PP จำนวน 16.8 ล้านหุ้น ขายให้แก่ผู้บริหาร Intelipac Limited เพื่อนำเงินที่ได้ไปขยายธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์การทรานส์ฟอร์เมชั่นธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต