ก.พาณิชย์ จัดเวิร์คช็อปติวเข้มผู้ประกอบการประกวดรางวัล ELMA 2018

1962

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การจัดทำรายงานแสดงวิธีการและผลการดำเนินงาน” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแนะแนวการเขียนรายงานประกอบการสมัครประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2561 (Excellent Logistics Management Award 2018) หรือ ELMA 2018 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องวิมวาทิตย์ 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเวิร์คช็อป สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 083-0231771 หรือ E-mail : elmaaward@gmail.com