“คอตโต” สนับสนุนแข่งขันฝีมือแรงงานไทย ชิงชัยเวทีอาเซียน

1742

กระเบื้องคอตโต้ โดย บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงทักษะฝีมือให้เป็นที่รับรู้ของประชาชนทั่วไป และมีการพัฒนาทักษะฝีมือให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล คอตโตจึงให้การสนับสนุนการจัด ‘การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างปูกระเบื้อง’ มาตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี 2513 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 27 แล้ว

โดยในครั้งนี้ หลังจากได้ผู้ชนะการแข่งขันแล้ว คอตโต้จะนำมาเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 ร่วมกับสมาชิกอีก 9 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 นี้