“ทีวีไดเร็ค”เล่นใหญ่! ทุ่มงบโฆษณา 2 เดือนแรก 520 ล้าน เป็นรองยักษ์ “ลีเวอร์” แค่ 50 ล้าน

2107

รายงานข่าวจาก บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดแผยถึงการใช้จ่ายงบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ว่า มีมูลค่ารวมทั้งหมด 7,747 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.94%

โดยสื่อที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นมี 5  สื่อ ประกอบด้วย สื่อทีวีดิจิทัล มีมูลค่า 2,048 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 18.7% สื่อในโรงภาพยนตร์ มีมูลค่า 572 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 21.96% สื่อกลางแจ้ง (outdoor) มีมูลค่า 550 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น12.47% สื่ออินสโตร์ มีมูลค่า 84 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 5% และสื่อวิทยุ มีมูลค่า 331 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 2.16%

 ตารางแสดงการใช้จ่ายงบโฆษณา 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ. 2561)

ทีวี-เคเบิ้ล-หนังสือพิมพ์-นิตยสารยังลดต่อเนื่อง

ขณะที่สื่อหลักอย่างสื่อโทรทัศน์ (อะนาล็อก) มีมูลค่า 2,805 ล้านบาท ลดลง 19.40% สื่อเคเบิ้ลทีวี/ แซทเทิลไลท์ทีวี มีมูลค่า 180 ล้านบาท ลดลง 26.53% สื่อนิตยสาร มีมูลค่า 102 ล้านบาท ลดลง 73.42% สื่อหนังสือพิมพ์ มีมูลค่า 462 ล้านบาท ลดลง 25.36% สื่อเคลื่อนที่ (transit) มีมูลค่า 502 ล้านบาท ลดลง 3.09% และสื่ออินเตอร์เน็ต มีมูลค่า 111 ล้านบาท ลดลง 3.48%

ทั้งนี้ หากประเมินภาพรวมในช่วง 2 เดือนแรก (มกราคม-กุมภาพันธ์)  พบว่า อุตสาหกรรมโฆษณามีมูลค่ารวม 15,186 ล้านบาท ยังคงมีทิศทางที่ปรับตัวลดอย่างต่อเนื่องอยู่ที่  7.15%  (ดูตารางประกอบ)

ตารางแสดงบริษัทที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดในช่วง 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ. 2561)

“ทีวีไดเร็ค” ยังครองแชมป์-ตามหลังลีเวอร์แค่ 50ล้าน

สำหรับแบรนด์สินค้าที่ใช้จ่ายงบโฆษณาสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ทีวีไดเร็ค มูลค่า 226 ล้านบาท รองลงมาคือ รถยนต์ซูซูกิ มูลค่า 80.72 ล้านบาท เครื่องดื่มโค้ก มูลค่า 79.4ล้านบาท ธนาคารออมสิน มูลค่า 79.2 ล้านบาท และโคเรียคิง 73 ล้านบาท

และหากดูตัวเลขรวม 2 เดือนแรก (มกราคม-กุมภาพันธ์) จะพบว่า แบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดนั้นยังคงเป็นทีวีไดเร็ค มูลค่า 520.9 ล้านบาท ตามด้วย ธนาคารออมสิน มูลค่า 159.4 ล้านบาท โคเรียคิง มูลค่า 142 ล้านบาท เครื่องดื่มโค้ก 134.5 ล้านบาท และดีแทค มูลค่า 128.2 ล้านบาท

นอกจากนี้ ถ้าดูในภาพรวมของบริษัทพบว่า 5 อันดับแรกที่ใช้งบโฆษณาผ่านสื่อสูงสุด 5 อันดับแรกคือ 1. ยูนิลีเวอร์ (ไทย) โฮลดิ้ง มูลค่า 573.2 ล้านบาท รองลงมาคือ ทีวีไดเร็ค มูลค่า 520.9 ล้านบาท ตามด้วย พีแอนด์จี มูลค่า 335.1 ล้านบาท สำนักนายกรัฐมนตรี มูลค่า 254.6 ล้านบาท และตรีเพชรอีซูซุ เซลส์ มูลค่า 230.4 ล้านบาท

 

 

 

หมายเหตุสำคัญ

สื่อกลางแจ้ง (outdoor) และสื่อเคลื่อนที่ (transit) มีการรวมข้อมูลจาก  JCDecaux สำหรับข้อมูลจากสื่อในสนามบินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2560 และข้อมูลของสื่อ outdoor และ transit จาก  JCDecaux ได้ถูกรวมเข้าไว้ ในรายงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ นีลเส็นได้มีการเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลสื่อกลางแจ้ง (outdoor) เช่นสื่อเคลื่อนที่ (transit) ป้ายบิลบอร์ด ป้ายโฆษณาบนทางเท้า สื่อในสนามบิน และอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559  เป็นต้นมา

อินเตอร์เน็ท ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 นีลเส็นได้มีการขยายการเก็บข้อมูลโมษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ทโดยครอบคลุม 50 เว็บไซต์ยอดนิยม และ10  เว็บไซต์ยอดนิยมบนมือถือ

สื่อในห้าง  นีลเส็นได้มีการเพิ่มข้อมูลสื่อวิทยุในห้าง Big C และ 7 Eleven เข้ามาในฐานข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ข้อมูลของสื่อในห้างTesco Lotus และ Big C ไม่ได้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของนี ลเส็น

โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นมาได้มีการเพิ่มสื่อที่บริหารจัดการโดยบริษัท Plan B เข้ามาในฐานข้อมูลของสื่อกลางแจ้ง สื่อเคลื่อนที่ และสื่อในห้าง