ผู้ใหญ่ใจดี VGI มอบโอกาสให้เด็กๆ

1229

มารุต อรรถไกวัลวที (ที่ 3 ซ้าย) รองประธานกรรมการ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ซึ่งมาจากการดำเนินกิจกรรม ‘GIVE GREEN CBD: SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE ให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในช่วงเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ โดยมี ว่าที่ ร.ต. สรวุฒิ วิเศษสงวน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงาน ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์