ปักหมุด “สะพานมิตรภาพไทย-ลาว” แห่งที่ 6 เชื่อมอุบลฯ-แขวงสาละวัน สปป.ลาว

5157

โครงข่ายสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน) เป็นโครงการที่สำคัญในการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเป็นประตูสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าบริเวณชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกแห่งหนึ่ง

ดังนั้น การพิจารณาก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน ซึ่งที่ประชุมการพัฒนาร่วมกันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เห็นควรว่าให้มีการจัดทำโครงการก่อสร้างสะพานแห่งนี้

โดยในการศึกษาต้องพิจารณาถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ พัฒนาทางหลวงให้สอดคล้องกับมาตรฐานเอเซียน (ASIAN Highway Design Standard) ฉบับล่าสุด โดยให้ออกแบบปรับปรุงเป็นทางหลวงขนาดที่เหมาะสม ตามผลการวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมและการจราจร

ล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุปโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงข่ายสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 ไปแล้ว

และพบว่า บริเวณบ้านโนนตาล ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เป็นจุดที่ศึกษาแล้วเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ น้อย รวมทั้งมีศักยภาพในด้านการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจการค้าและท่องเที่ยวทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศสูงที่สุด โดยจุดสิ้นสุดอยู่ที่บ้านปากตะพาน เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวันของ สปป.ลาว โดยรูปแบบสะพานจะเป็นสะพานโค้ง

โดย “อาคม” ย้ำว่า จุดเด่นของสะพานแห่งนี้ คือ สามารถย่นระยะทางจากประเทศไทยไปยังเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ได้ถึง 137 กิโลเมตร และเส้นทางนี้ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนได้อีกด้วย โดยสะพานแห่งนี้จะเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้างได้หลังจากนี้ไปประมาณ 6 เดือน หรือประมาณกลางปี 2561 นี้