TK park จัดงาน “12+1” ฉลองวาระสู่ปีที่ 13

1657

 

อุทยานการเรียนรู้ TK park เดินหน้าสู่ปีที่ 13  ในงาน 12+1″ ชมนิทรรศการ “12+1 : Make the Conversation” และกิจกรรมพิเศษ “TK Cafe” ไฮไลท์พลังบทสนทนา 31 หัวข้อ จากเสียงเล็กๆ ที่มีความหมายในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ด้วยแนวคิดที่ว่าทุกๆ คนในวงสนทนาคือพลังบวกหนึ่งที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ที่ไม่รู้จบ ตั้งแต่วันนี้-28 มกราคม 2561 โดยในระหว่างนี้ ยังมีโปรโมชั่น “1+1” สมัครสมาชิกใหม่หรือต่ออายุสมาชิก TK park ราคาพิเศษ สมัคร 1 ฟรี 1 ทันที และพิเศษสุด สำหรับน้องๆ ที่อายุครบ 13 ปี สมัครสมาชิกฟรีที่ TK park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์

TK park มุ่งสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิตให้เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” จากพื้นที่ต้นแบบที่ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลความร่วมมือสู่ 43 แห่งในพื้นที่ 27 จังหวัด เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดรูปแบบเดิม สู่พื้นที่ที่เติมเต็มการเรียนรู้ในยุคสมัยใหม่ โดยเชื่อมโยงกับหนังสือ สื่อ ดนตรี และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเติมเต็มกระบวนการสร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและยั่งยืน