Bhiraj Office REIT (BOFFICE) เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

1361

 

ดร.ประสาน ภิรัช บุรี (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประพีร์ บุรี (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี และอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ พร้อมที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ หรือ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สันติ กีระนันทน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีเมื่อเร็วๆ นี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ หรือ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) เป็นกองทรัสต์ที่เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวในโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่เช่าส่วนสำนักงานให้เช่า พื้นที่จอดรถ พื้นที่ส่วนกลางของสำนักงาน และพื้นที่สำหรับวางงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของโครงการ รวมพื้นที่ทั้งหมด 94,853 ตารางเมตร ระยะเวลาเช่าประมาณ 26 ปี 9 เดือน นับจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนวันที่ 18 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2587

ทั้งนี้ โครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ถือเป็นหนึ่งในโครงการคุณภาพจากกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี โดยเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ที่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าBTS สถานีพร้อมพงษ์เข้าสู่ตัวอาคารโดยตรง และได้รับปัจจัยเกื้อหนุนจากลักษณะโครงการที่เป็น Mixed-use Commercial Complex ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ทำให้อาคารสำนักงานได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้เช่าเป็นอย่างมาก โดยตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีอัตราการเช่าพื้นที่สำนักงานเฉลี่ย 98.7% ของพื้นที่ปล่อยเช่าทั้งหมดประมาณ 49,700 ตารางเมตร