“มาตรการรัฐ-ศก.ขยายตัว” หนุนยอดจัดตั้งธุรกิจใหม่ปี’60 พุ่งทะลุ 7.4 หมื่นรายสูงสุดเป็นประวัติการณ์

1368

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาว่า มีผู้ประกอบธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่จำนวน 6,305 ราย เพิ่มขึ้น 1,895 ราย คิดเป็น 43% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559  ซึ่งมีจำนวน 4,410  ราย

สำหรับมูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในเดือนธันวาคม 2560 นั้นพบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 146,984 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559  เพิ่มขึ้นจำนวน 124,732 ล้านบาท คิดเป็น 561%

ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทัพย์ จำนวน 1,261  ราย  คิดเป็น 20% รองลงมาคือ ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ (ร้านขายทอง) จำนวน 467 ราย คิดเป็น 7% และธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปจำนวน 388 ราย คิดเป็น 6%

กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นางกุลณีกล่าวด้วยว่า หากมองภาพรวมทั้งปีของปี 2560 พบว่า มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 74,517 ราย ซึ่งเป็นสถิติการจดทะเบียนที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 10,229 ราย คิดเป็น 16%  เมื่อเทียบกับปี 2559

โดยจำนวนดังกล่านี้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 70,000 ราย เนื่องจากมาตรการของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล จึงทำให้มีจำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่เพิ่มสูงในปีนี้ โดยเฉพาะธุรกิจร้านค้าทอง ธุรกิจร้านขายยา และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สำหรับเป้าหมายการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในปี 2561  นี้นางกุลณีกล่าวว่า ได้ประมาณการณ์ไว้ว่าน่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 75,000 ราย ภายใต้ปัจจัยการขยายตัวต่อเนื่องทางเศรษฐกิจในปี 2561 อยู่ที่ 3.6-4.6% และประเภทธุรกิจที่มีการจัดตั้งสูงน่าจะยังคงอยู่ในกลุ่มก่อสร้างอาคารทั่วไปและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

“ยังคงต้องติดตามการออกมาตรการของภาครัฐในปี 2561 ว่าจะมีมาตรการที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาเข้าสู่ระบบในรูปแบบของนิติบุคคลต่อเนื่องจากปี 2560 อย่างไร ส่วนมาตรการที่มีความชัดเจนอย่างมาก คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายตัวออกสู่ภูมิภาคและฐานรากมากขึ้น เช่น โครงการพัฒนาอีอีซี โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ซึ่งจะทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการลงทุนและเป็นปัจจัยบวกต่อการขยายตัวของการจัดตั้งธุรกิจมากขึ้นด้วย” นางกุลณีกล่าว