“กลุ่มทรู” ปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงอีกกระลอกใหญ่ หวังขับเคลื่อนองค์กรสู่ผู้นำธุรกิจโทรคมนาคมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลได้ครบวงจร

1955

ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ของบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รับผิดชอบงานด้านการพาณิชย์ และแต่งตั้งนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์  เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รับผิดชอบงานด้านปฎิบัติการ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

ขณะที่ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข  ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และรองประธาน คณะกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจ E-Business

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า หลังจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเมื่อต้นปีที่ผ่านมา กลุ่มทรูได้มีพัฒนาการที่ชัดเจนในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่องเทคโนโลยีโครงข่าย ระบบการให้บริการลูกค้า ระบบปฎิบัติการ รวมทั้งการเติบโตทั้งด้านรายได้ และจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นเหนือกว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องขอขอบคุณกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ทั้ง 2 ท่าน ทั้งคุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ และคุณอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข ที่ได้ทุ่มเทบริหารงานและสนับสนุนองค์กรในทุกด้านมาโดยตลอด

สำหรับการปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งผู้บริหารในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ว่า ภายหลังจากการปฎิบัติหน้าที่ช่วงเปลี่ยนผ่านในปี 2560 จะขอให้คุณอติรุฒม์เข้าไปช่วยดูแลงานธุรกิจ E-Business ในเครือ และยังคงตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหาร ของบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มทรู  ขณะที่คุณวิเชาวน์จะคงดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เหมือนเดิม โดยรับผิดชอบงานด้านปฎิบัติการ

นายศุภชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ คนใหม่นั้นเป็นไปตามแผนการสืบทอดตำแหน่งที่วางไว้ ซึ่งดร.กิตติณัฐ เป็นผู้บริหารที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานด้านการพาณิชย์ในหลากหลายธุรกิจของกลุ่มทรูที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้า ตลอดจนมีประสบการณ์ในแวดวงโทรคมนาคมไทยเป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่าจะเป็นพลังสำคัญที่จะมาเสริมทัพทีมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนบริษัทสู่เป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลที่เติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจรได้ดียิ่งขึ้น

อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข

โดยนายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบัติการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจ E Business ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจระหว่างกลุ่มเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์

ส่วนนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ จะปรับตำแหน่งจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบัติการ   รับผิดชอบดูแลงานบริหารจัดการองค์กร ซึ่งรวมถึงงานด้านเครือข่าย ระบบสารสนเทศ คอนเทนต์และมีเดีย รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนองค์กร

ขณะที่ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานคณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์  โดยดูแลงานบริหารด้านธุรกิจพาณิชย์ทั้งหมด ตั้งแต่ ธุรกิจโมบายล์ บรอดแบนด์ ทรูวิชั่นส์ ธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์ งานบริหารจัดการระดับภูมิภาค  ตลอดจนงานบริการลูกค้า  ซึ่ง ดร.กิตติณัฐ ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มทรู มานานกว่า 11 ปี เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการพาณิชย์ กลุ่มทรู  และยังเป็นผู้นำในการสร้างแบรนด์ทรูให้มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นด้านสมาร์ทโฟนและเครือข่าย 4G

 

ขอบคุณภาพ Featured จาก : PR Focus