ALT จับมือ edotco มาเลย์ฯ ลุยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในไทย-เซาท์อีสต์เอเชีย

1557

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT ผู้ดำเนินธุรกิจในด้านการผลิต การติดตั้ง การบำรุงรักษา การจำหน่ายอุปกรณ์ และการให้เช่าโครงข่ายโทรคมนาคม ให้แก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ edotco Group Sdn Bhd (“edotco”) เพื่อประสานโอกาสทางธุรกิจในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เซาท์อีสต์เอเชีย)

โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งเน้นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เนื่องจาก edotco เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในระดับสากล ในขณะที่ ALT ก็มีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมในไทย จึงมั่นใจว่าการร่วมมือนี้จะอำนวยประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย

“เราเชื่อมั่นความร่วมมือในครั้งนี้ เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมของภูมิภาคนี้ เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแข็งแกร่ง และมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต” นางปรีญาภรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นในการเพิ่มสัดส่วนของโครงสร้างกำไรที่มาจากธุรกิจให้เช่าโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่มีรายได้ต่อเนื่อง ให้เป็นครึ่งหนึ่งของผลกำไรรวมภายใน ปี 2563

ทั้งนี้ edotco Group Sdn Bhd ดำเนินงานสร้างสถานีฐานมามากกว่า 26,000 แห่งในมาเลเซีย เมียนมา บังกลาเทศ กัมพูชา ศรีลังกา และปากีสถาน โดยมี 18,461 สถานี ที่ดำเนินการโดยตรงโดย edotco และอีก 8,100 สถานีที่มีการจัดการผ่านบริการต่างๆของ edotco และมุ่งมั่นที่จะทำให้ประสิทธิภาพในด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมแบบครบวงจรนั้นมีความโดดเด่น และยังมีการบริการติดตามตรวจสอบแบบเรียลไทม์ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับปรุงในด้านการดำเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในแง่ของการใช้พลังงานแบตเตอรี่และเชื้อเพลิงสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

 

ขอบคุณภาพ Featured จาก Setnews