ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่ ฉลอง 9 ปี ต่อยอดความสำเร็จธุรกิจไมซ์ภาคใต้

2419

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นับเป็นสถานที่จัดประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ และงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นผู้บริหารศูนย์ประชุมฯ แห่งนี้ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา และล่าสุดก็ได้รับการต่อสัญญาในการบริหารศูนย์ประชุมฯ อีก 5 ปี คือระหว่างปี 2560-2565 โดยมีภารกิจสำคัญคือการผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ในจังหวัดสงขลา สู่การเป็น MICE City เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวในอนาคต

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงการต่อสัญญาบริหารศูนย์ประชุมฯ ต่อเนื่อง 5 ปีในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้มองเรื่องรายรับเป็นเป้าหมายหลัก แต่คาดหวังให้ศูนย์ประชุมฯ แห่งนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริมการจัดงานในรูปแบบใหม่ๆ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ ขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัย โดยสาขาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล คณะวิทยาการจัดการ กับบริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ จะได้ร่วมมือกันทางวิชาการในการผลิตบุคลากรด้านไมซ์ที่มีศักยภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยต่อไป

ด้าน นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ในฐานะผู้บริหารศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ก็ได้เปิดเผยถึงภาพรวมที่ผ่านมาว่า มีการจัดงานประเภทต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม มีสัดส่วนตามลำดับคือ การจัดประชุมสัมมนา 51% การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า 16% งานเลี้ยง งานแต่งงาน 10% งานคอนเสิร์ต การแสดงต่างๆ 7% และอื่นๆ 16% โดยเป็นงานระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 95% นอกนั้นเป็นงานระดับนานาชาติ

สร้างยอดเงินสะพัดและรายได้ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นรวม 6,500 ล้านบาท โดยตลอด 9 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 1.8 ล้านคน มีรายจ่ายต่อคนประมาณ 2,500 บาท มีการใช้จ่ายเงินจากผู้เข้าร่วมชมงานถึง 4,500 ล้านบาท โดยงานที่ประสบความสำเร็จและมีผู้เข้าร่วมชมงานมากที่สุดคือ งาน OTOP ทั่วไทย, Motor Show Hat Yai, บ้าน คอนโดและวัสดุตกแต่ง, โฮมโปร แฟร์, Coffee Tea & Bakery Fair, Summer Bitter Sweet และงาน Songkhla Travel Fairสำหรับการดำเนินงานในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อต่อยอดความสำเร็จไปสู่เป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางไมซ์ในภาคใต้ในหลายๆ ด้าน อาทิ สร้างการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 4 วิทยาเขต โดยพร้อมให้คำปรึกษาการบริหารศูนย์ประชุมของมหาวิทยาลัย ทั้งที่วิทยาเขตจ.สุราษฎร์ธานี, ตรัง, ภูเก็ต และปัตตานี เพื่อผลักดันให้แต่ละวิทยาเขตเป็นอีก MICE Destination ของภาคใต้ ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ขณะที่ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ก็แสดงความมั่นใจในศักยภาพของศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่ ว่ามีความพร้อมที่จะก้าวเป็น MICE Destination ของภาคใต้ เพราะสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานไมซ์ได้ถึง 4,000 คน ผ่านงานใหญ่ระดับภูมิภาคมาแล้วมากมาย เช่น การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ งานแสดงสินค้าเทรดแฟร์ งานแสดงสินค้าโอทอปและเอสเอ็มอีของไทย ฯลฯ และยังมีศักยภาพสูงในการเพิ่มขีดความสามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งจ.สงขลา ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดศูนย์กลางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคใต้ และเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา ปาดังเบซาร์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจทางตอนบนของภาคกับตอนใต้ของประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ จึงเป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนการผลักดันให้เป็นเมืองแห่งไมซ์ หลังจากผลักดันให้ภูเก็ตเป็นไมซ์ซิตี้หลักของภาคใต้แล้ว